Меню Закрити

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Найвищими цінностями завжди були, є і будуть життя та здоров’я людини. Саме тому професія  медика – найгуманніша і найшанованіша серед усіх інших професій, адже вона покликана стояти на сторожі людського здоров’я і життя. Образ лікаря чи медсестри завжди асоціюється з надією і захистом, милосердям і чуйністю.

Ми пишаємося тим, що вже понад шістдесят п’ять років готуємо професійних медиків. Серед медичних вишів нашої країни Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського є одним з кращих. Наш навчальний заклад завжди посідає чільні місця у вітчизняних та міжнародних рейтингах за всіма показниками діяльності. Це велика заслуга усього колективу університету, адже в ньому працюють професіонали своєї справи, висококваліфіковані спеціалісти, порядні і вмотивовані люди, які передають свої знання та досвід молодому поколінню. Сьогодні навчальний процес в ТНМУ забезпечують біля 700 представників професорсько-викладацького складу.

В університеті діють відомі наукові школи, які отримали світове визнання. Підписано угоди про співпрацю із 74 закордонними навчальними і науковими установами, а відомі науковці Європи, США і Канади є частими гостями ТНМУ. Наші студенти і викладачі постійно беруть участь у програмах академічної мобільності.

Тернопільський національний медичний університет створює всі умови для задоволення освітніх, виховних,  спортивних, особистих інтересів студентів. Сьогодні найголовнішим для нас є  забезпечення високого рівня навчального процесу з урахуванням вимог сучасності, зокрема залучення інноваційних технологій навчання, застосування новітніх методик діагностики та лікування захворювань, використання сучасного медичного обладнання для підготовки майбутніх лікарів, провізорів, медичних сестер. Ми прагнемо підготувати висококваліфікованих медичних працівників, яким можна було б довірити життя людей. З цією метою в університеті створена потужна матеріально-технічна база, упродовж багатьох років використовуються передові навчальні методики, запозичені у вищих навчальних закладах Європи та США.

Також дбаємо про виховання спеціалістів щирих, ерудованих, здатних розвиватися й самовдосконалюватися. Прерогативою для нашого навчального закладу є самореалізація кожного випускника як відмінного фахівця. Адже навчання в царині медицини – це складний, але цікавий шлях, результатом якого повинно стати не лише формування майбутнього професіонала, а й молодої людини з високими моральними якостями.

Двері Тернопільського національного медичного університету завжди відкриті для тих, хто бачить своє покликання в служінні одній з найблагородніших справ – рятувати людські здоров’я й життя! Якщо ви вирішили стати лікарем, провізором чи медичною сестрою, ласкаво просимо до нас!

Ректор,

Михайло Корда