Меню Закрити

ІІ міжнародна наукова конференція «Wyzwania i dylematy fizjoterapii»

24 – 25 жовтня 2018 року у м. Бяла Подляска, Польща, відбулася ІІ міжнародна наукова конференція «Wyzwania i dylematy fizjoterapii». У її роботі взяв участь завідувач  кафедри медичної реабілітації нашого університету  професор Мисула І.Р. Метою поїздки було ознайомлення з головними науковими та технологічними досягненнями в галузі сучасної фізіотерапії.

На конференції розглядалися питання щодо нових механізмів дії лікувальних фізичних чинників, новітніх підходів до застосування фізіотерапевтичних методик у лікувальному процесі і реабілітації та поєднаного застосування фізіотерапевтичних процедур і медикаментозного лікування. В рамках конференції та у кулуарах відбувся  обмін досвідом щодо застосування фізіотерапевтичних процедур на різних етапах надання реабілітаційної допомоги. Відбулися зустрічі з провідними спеціалістами Європи – фізіотерапевтами, реабілітологами та лікарями.

В роботі конференції взяв участь провідний український реабілітолог проф. В.І.Козявкін, який у співавторстві з проф. І.Р.Мисулою представив доповідь  про систему  інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації. Проф І.Р.Мисула у співавторстві з польськими колегами виступив ще з однією доповіддю про застосування фізіотерапії для лікування ушкоджень хребетного стовпа. Проф І.Р. Мисула був обраний модератором  наукової сесії на якій було представлено 6 доповідей і проведена дискусія за представленими результатами. На конференції було продемонстровано  можливості робота «LUNA», який можна застосовувати для реабілітації пацієнтів.

Як підсумок роботи конференції слід зазначити, що сучасні світові тенденції розвитку фізіотерапії характеризуються пошуком нових напрямків її розвитку. Фізіотерапія є невід’ємною складовою частиною терапії та базисом медичної реабілітації. Останніми роками з’явилися нові методи фізіотерапії, розширені показання й уточнені протипоказання до їх застосування, створені нові методики й технології. Сучасна фізіотерапія диктує необхідність внесення коректив у лікувальну тактику і програму реабілітації пацієнтів.  Тому для кожного лікаря важливо уміти обгрунтовано застосовувати  сучасні методи фізіотерапії з метою забезпечення високої ефективності лікувального процесу та побудови комплексних реабілітаційних програм.

Матеріали конференції будуть використані для розширення міжнародних зв’язків Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського з провідними медичними ВНЗами Європи, в практичній роботі при формуванні лікувальної тактики і створенні програм реабілітації пацієнтів, які перебувають на лікуванні у міській клінічній лікарні № 3, в навчальному процесі ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, для обміну досвідом шляхом обговорення на науково-практичних, клінічних конференціях у лікувально-профілактичних закладах Тернопільської області та України і висвітлена  у фахових журналах.