Меню Закрити

Участь професорів ТНМУ у робочі семінару «Переосмислення та вдосконалення навчального процесу з метою сталого розвитку країн-членів Балтійської університетської програми»

8-11 жовтня 2019 року представники Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського – завідувач кафедри медичної біології Федонюк Лариса та завідувач кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Сатурська Ганна – перебували у Гродненському державному університеті імені Янки Купали (Республіка Білорусь), де взяли участь у роботі фінального семінару в рамках освітнього проекту «Переосмислення та вдосконалення навчального процесу з метою сталого розвитку країн-членів Балтійської університетської програми», організованого координаторами Балтійської університетської програми університету Упсали (Швеція). У роботі цього семінару також взяли участь 47 викладачів з навчальних закладів Швеції, Латвії, Литви, Польщі, Білорусі, Росії та трьох університетівУкраїни.

Проект EduBUP спрямований, передусім, на підвищення якості освіти на різних рівнях і вивчення основ Сталого Розвитку в усіх галузях знань, а також на співпрацю між університетами-учасниками Балтійської університетської програми, членом якої Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського є з 2016 року.

У рамках реалізації вищезазначеного освітнього проекту ТНМУ одним з перших серед медичних вишів України запровадив навчальну дисципліну, зосереджену на принципах Сталого Розвитку для студентів медичного факультету, а саме магістрів зі спеціальності «Громадське здоров’я».

Упродовж трьох днів роботи семінару, а саме під час секційних засідань і воркшопів було представлено понад 20 виступів представників різних закладів вищої освіти із країн Прибалтійського регіону, Росії, Білорусії та України, на яких жваво обговорювались питання обміну досвіду та співпраці в рамках розвитку освітніх програм для реалізації 17 цілей Сталого Розвитку.

На першому засіданні з вітальним словом виступив декан факультету біології та екології Гродненського державного університету імені Янки Купали Олександр Каревський.

Декан факультету біології та екології Гродненського державного університету імені Янки Купали Олександр Каревський відкрив захід і побажав усім учасникам плідної та активної роботи.

Доповідач з Сумського державного університету (Україна) Надія Костюченко (доцент кафедри міжнародної економіки) у своїй доповіді визначила актуальність семінару і розповіла про можливості для учасників проекту щодо кооперації та плідної співпраці між закладами вищої освіти в рамках Балтійської Університетської програми, основна увага якої приділяється цілям сталого розвитку, охороні навколишнього середовища і демократії в регіоні Балтійського моря, що можна досягти за рахунок розвитку університетських курсів, підтримки міждисциплінарних дослідницьких кооперацій і участі в трансдисциплінарних проектах у співпраці з органами влади, муніципалітетами та ін.

Мета та завдання семінару були представлені у доповіді д-ра Шеферда Уржіна (університет Уппсали, Швеція), яка була присвячена розкриттю завдань перед освітніми закладами щодо реалізації цілей Сталого Розвитку до 2030 року і на довгострокову перспективу.

Доповідь Шеферда Уржіна (університет Упсали, Швеція).

У подальшому семінар проводився у форматі секційних засідань, на яких учасники презентували свої освітні проекти в області застосування інтерактивних методів і новітніх практик при викладанні на кафедрах питань щодо Сталого Розвитку та їх імплементації в навчальні програми різних дисциплін у своїх університетах. Учасники брали активну участь у групових дискусіях та обговоренні проектів, розроблених і впроваджених у навчальних закладах Швеції, Латвії, Литви, Польщі, Білорусі, Росії та України.

Учасники семінару під час виступів, воркшопів, групових дискусій.

Професори ТНМУ Лариса Федонюк та Ганна Сатурська виступили з доповіддю про реалізацію освітнього проекту в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського, викладачі якого беруть активну участь у реалізації цілей Сталого Розвитку шляхом розробки навчально-методичних матеріалів для навчальної дисципліни, зосередженої на принципах Сталого Розвитку для магістрів зі спеціальності «Громадське здоров’я», та зокрема, на досягненні глобальної цілі «Міцне здоров’я та благополуччя», виступають на симпозіумах та конференціях, публікують статті та тези на тематику, пов’язану з принципами сталого розвитку у вітчизняних та закордонних виданнях.

Професор Лариса Федонюк та професор Ганна Сатурська під час презентації освітнього проекту.

Участь у проекті «Переосмислення та вдосконалення навчального процесу з метою сталого розвитку країн-членів Балтійської університетської програми» дало можливість підвищити професійний рівень учасників та поділитися досвідом викладання основ і принципів сталого розвитку магістрам громадського здоров’я, що є особливо важливим для майбутніх медиків та фахівців громадського здоров’я. У рамках цього візиту відбулося налагодження співпраці між координаторами Балтійської університетської програми та викладачами-представниками вищих навчальних закладів Естонії, Литви, Швеції, України, Білорусії, Польщі, спрямоване на підтримку впровадження принципів Сталого Розвитку в університетах, які надають освітні послуги з сучасними підходами до вирішення проблем сьогодення, де викладачі впроваджують вивчення основ і принципів Сталого Розвитку. Університети-члени балтійської університетської програми відкриті до налагодження контактів для сумісної навчальної та наукової діяльності, що сприятиме розвитку міжнародної співпраці та інтеграції університету у глобальний науковий простір з метою сталого розвитку суспільства.

Учасники проекту: «Переосмислення та вдосконалення навчального процесу з метою сталого розвитку країн-членів Балтійської університетської програми».

Учасники проекту висловлюють щиру вдячність адміністрації Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського та організаторам проекту та семінару за надану можливість взяти участь у цьому важливому для розвитку здорового суспільства заході та представити результати трансформації освітньої діяльності в рамках сталого розвитку на міжнародному рівні.

  

Професор Лариса Федонюк та професор Ганна Сатурська – учасники семінару в рамках освітнього проекту EduBUP.