Управління інноваційною діяльністю та трудовими ресурсами у фармації

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків

Відповідальний за впровадження – М. Демчук.

Мета – поглиблення професійних знань та ознайомлення з теоретичними та практичними основами управління інноваційною діяльністю фармацевтичних компаній та трудовими ресурсами.