Управління інноваційною діяльністю, трудовими ресурсами та логістикою у фармації

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків

Відповідальний за впровадження – М. Демчук.

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління інноваційною діяльністю, трудовими ресурсами та логістикою у фармації»  є поглиблення професійних знань та ознайомлення з теоретичними та практичними основами управління інноваційною діяльністю фармацевтичних компаній, трудовими ресурсами та логістикою, а також формування професійно важливих навичок щодо аргументованого прийняття правомірних рішень для забезпечення ефективного функціонування фармацевтичних підприємств та фармацевтичного забезпечення населення.