Промоція здоров’я

Кафедра загальної гігієни та екології

Відповідальний за впровадження – Сопель О.М., Флекей Н.В.

Програма вивчення навчальної дисципліни “Промоція здоров`я” передбачає освоєння поняття промоції здоров`я і основної її реалізації – формування системи санітарно-гігієнічних знань, вмінь та навичок, що спрямовані на збереження та зміцнення індивідуального, групового і суспільного здоров’я населення, розкривається її мета, завдання, структура. Промоції здоров`я (підтримка здоров`я, сприяння здоров`ю) являє собою процес, що дозволяє людям підвищити контроль над здоров`ям і покращити стан свого здоров`я.
Знання промоції здоров’я для спеціалістів профілактичних та лікувальних профілів необхідне з ряду позицій, основними серед яких є:
1. Первинна, вторинна і третинна профілактики захворювань, організація, проведення та контроль за проведенням профілактичних заходів різними верствами населення.
2. Аналіз важкості та напруженості трудової, професійної діяльності з метою визначення необхідності переведення працюючих з певними порушеннями їх здоров’я на полегшені види роботи, призначення лікувально-профілактичного харчування, диспансерного обслуговування, санаторно-курортного лікування, реабілітації.
3. Вміння рекомендувати методи і засоби режиму дня, навчання, праці, особистої гігієни, режиму харчування, використання природних факторів та комплексу методів і засобів загартування організму.
4. Проведення санітарно-просвітницької роботи серед хворих, в організованих колективах (дитячих, навчальних, трудових, військових) та серед населення в цілому та інше.
Це ті основні, але далеко не всі види діяльності спеціаліста, які потребують знання промоції здоров’я.
У зв’язку з вищенаведеним медична освіти повинна сприяти формуванню у молодого спеціаліста в першу чергу профілактичного мислення, розуміння ролі чинників навколишнього середовища та соціальних умов життя у виникненні порушень стану здоров’я та захворювань, обгрунтованих профілактичних заходів.
Медичне обслуговування організованих колективів та поява нових форм медичного обслуговування населення обумовлюють нагальну потребу в глибокому володінні знаннями первинної, вторинної та третинної профілактики захворювань, досягти яких можна лише придбанням умінь і навичок в знаннях промоції здоров’я.