Меню Закрити

Відбулося планове засідання вченої ради ТДМУ

29 січня 2019 року відбулося планове засідання вченої ради університету під головуванням ректора, професора Корди М.М.

Перед початком засідання ректор університету вручив грамоти кращим студентам-переможцям у 6-ти номінаціях.

Першим питанням вчена рада розглянула конкурсні справи стосовно обрання на посади професорів, а також присвоєння вчених звань. Інформацію про претендентів надав учений секретар, проф. Герасимюк І.Є.

На посаду професора кафедри анатомії людини було обрано проф. Пришляк А.М.

На посаду професора кафедри фізіології з основами біоетики і біобезпеки було обрано проф. Волкову Н.М.

Вчені звання присвоєно:

  • Федчишин Н.О. – професора кафедри іноземних мов

  • Багрій-Заяць О.А – доцента кафедри медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання

  • Ганьбергер І.І. – доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії

  • Герасимюк Н.І. – доцента кафедри хірургії № 2

Вченою радою також була надана підтримка кандидатурі проф. Галайчука Ігоря Йосиповича на здобуття Державної премії України в галузі освіти за номінацією «Наукові досягнення в галузі освіти».

Наступним питанням згідно з порядком денним засідання був «Звіт про лікувальну діяльність університету за 2018 рік та перспективи розвитку». Доповідав проректор з науково-педагогічної і лікувальної роботи, професор Запорожан С.Й.

Інформацію про хід виконання дисертантами докторських дисертацій з терміном завершення у 2019 р. надав проректор з наукової роботи, професор Кліщ І.М.

Інформацію про роботу спецрад університету надали професор Кліщ І.М. і професор Бойчук А.В.

Звіт про виконання індивідуальних планів аспірантами університету зробила завідувач аспірантури, доцент Потіха Н. Я.

Вчена рада також затвердила «Правила прийому до ТДМУ у 2019 році» та «Положення про приймальну комісію» і ін. Доповідав доцент Драч І.Д.

Поточні справи доповідали:

– проректор з науково-педагогічної роботи, професор Шульгай А.Г.

– проректор з наукової роботи, професор Кліщ І.М.

– декан медичного факультету, доцент Крицька Г.А.