Меню Закрити

У ТНМУ відбулася Всеукраїнська науково-практична конференціяз міжнародною участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації»

У Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського 17-18 вересня 2020 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації». Захід організовано кафедрою медичної реабілітації і кафедрою фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання. Враховуючи складне епідемічне становище в Україні та світі зумовлене пандемією коронавірусу, конференцію було проведене в онлайн режимі. У ній взяли участь провідні фахівці з усіх куточків України, зокрема з Києва, Краматорська, Вінниці, Одеси, Львова, Луцька, Івано-Франківська та науковці з Польщі. Було зареєстровано 280 учасників. Були на онлайн звʼязку від 190 до 110 учасників. Під час засідань було заслухано і обговорено 22 наукові доповіді.

Від імені ректора ТНМУ, професора Михайла Корди успіхів і плідної роботи учасникам наукового форуму побажав т.в.о. ректора університету, проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ. Він звернув увагу на те, що в світі і Україні все більше уваги приділяють розвитку медичної та фізичної реабілітації. В умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні такі заходи є надзвичайно актуальними.

З вітальним словом виступила завідувачка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, співголова організаційного комітету професор Дарія Попович, яка наголосила, що проблема реабілітації та повернення фізичного, психологічного та соціального здоров’я в житті людини на сьогодні є актуальна в усьому світі. В своєму зверненні вона зазначила, що фах «Фізичний терапевт. Ерготерапевт» є новим для української медицини і потребує значних організаційних зусиль для  впровадження в систему охорони здоров’я.

Перше пленарне засідання розпочав професор Ігор Мисула з доповіддю «Адаптація підготовки магістрівфізичної терапії до європейських стандартів навчання в рамках програмиЕразмус+». Він зосередив увагу слухачів на надзвичайно важливій проблемі практичної підготовки та об’єктивного оцінювання рівня підготовки майбутніх фахівців реабілітації.

Пленарне засідання з програмною доповіддю «Перші пʼять років розбудови ФРМ в Україні: де ми є зараз» продовжив професор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Шупика, голова Всеукраїнського товариства фізичної і реабілітаційної медицини Олександр Владіміров. Він зокрема зазначив, що спеціальність «Лікар фізичної та реабілітаційної медицини» внесено до класифікатора професій, а Верховна Рада та Міністерство охорони здоров’я України реорганізовують нормативну базу для підготовки відповідних спеціалістів та створення робочих місць в лікувальних закладах для таких фахівців.

Зацікавила слухачів своєю доповіддю «Вплив масажу та терапевтичних вправ на неврологічні, ревматологічні і кардіологічні прояви лаймбореліозу» доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання ТНМУ імені І.Горбачевського Наталя Давибіда.

Наступні дві доповіді були присвячені надзвичайно актуальній проблемі сьогодення – легеневій реабілітації. Зокрема професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського Леонід Грищук виступив з доповіддю «Сучасні проблеми реабілітації хворих на туберкульоз в Україні».

Тему «Перспективи легеневої реабілітації у пацієнтів з бронхолегеневою патологією в Україні» висвітила професор кафедри медичної реабілітації Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського Тетяна Бакалюк.

Результати власного наукового дослідження на тему «Вплив психічного стану фізіотерапевта на ефективність лікування» представив науковець із Республіки Польща, магістр фізичної терапії Владислав Баткевич.

У рамках конференції працювала «Секція кардіореабілітації та превентивної кардіології», яку очолив заслужений діяч науки і техніки, завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, професор Швед М.І.

Свої доповіді представили науковці та практичні лікарі-кардіологи з різних куточків України.

Доповідь на тему «Програма кардіореабілітації пацієнтів після гострого коронарного синдрому» представила д.м.н., проф. Малиновська І.Е. провідний науковий співробітник відділу інфаркту міокарда та відновного лікування ДУ «ННЦ Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска» НАМН України.

З темою «Гендерне порівняння кардіологічної профілактики та перебігу серцевосудинних захворювань на базі EUROASPIRE V» виступила завідувачка кафедри кардіології НМАПО імені П.Шупика, професор Долженко М.М.

Доповідь на тему «Функціональні «червоні прапорці» в реабілітації кардіологічного пацієнта» від Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького представив завідувач кафедри променевої діагностики ЛНМУ Сороківський М. С.

Великий інтерес у слухачів викликала доповідь «Кардіопульмонарна реабілітація в умовах пандемії COVID-19: міжнародний досвід, дані засновані на доказах», яку представила асистентка кафедри фізичної та реабілітаційної медицини ВНМУ, лікарка ФРМ КЦМРФ ВОКЛ імені М.Пирогова, національний тренер з МКФ в Україні, учасник NATO-Baltic PRM Project Долинна О.В. На завершення вона провела практично орієнтований, насичений сучасними алгоритмами оцінки та контролю реабілітаційного процесу, майстер-клас на тему «Постановка цілей в кардіореабілітації на основі моделі МКФ».

Доцент кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, к.м.н. Липовецька С.Й. виступила з доповіддю «Вторинна профілактика та кардіореабілітація – ключові оновлення  ESC 2020».

Директорка КНП «Великогаївська АЗПСМ», практикуючий сімейний лікар Луцька О.Б. представила увазі слухачів доповідь на тему «Кардіореабілітація очима сімейного лікаря – співпраця різних ланок, потреби і можливості».

Роботу секції було завершено доповіддю представника кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського доктора медичних наук Левицької Л.В. «Кардіологічна реабілітація чи превентивна кардіологія? Зміна парадигми в умовах сучасних еволюційних викликів. Запрошення до дискусії».

На другому пленарному засіданні були представлені доповіді науковців з Івано-Франківського національного медичного університету на тему:«Хронічна серцева недостатність при хронічній хворобі нирок: у фокусі дисбаланс електролітів» (професор Оринчак М.А.), зі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки міста Луцька «Сучасний стан та особливості підвісних систем у практиці фізичного терапевта» (Вікторії Мельничук).

Практичним досвідом застосування ударно-хвильової терапії при плантарному фасциїті поділився з учасниками конференції лікар ортопед-травматолог Гордійчук І.Б. з Тернополя.

Науковий інтерес викликала доповідь професора Олега Покотила  на тему «Воднева вода в реабілітації спортсменів» виконана на базі  Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Спеціальність ерготерапевта в Україні ще недостатньо знайома широкому загалу, тому зацікавленість викликала доповідь на тему «Суть роботи еготерапевта в мультидисциплінарній бригаді», яку доповіла асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського Анастасія Бай.

Доцент Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка Вакуленко Л.О. представила доповідь на тему «Застосування варіабельності серцевого ритму для вивчення впливу диференційованого масажу при дорсопатіях».

Після представлених доповідей відбулося їх обговорення та прийнята резолюція конференції. Учасники конференції переконані, що система реабілітації в Україні успішно подолає етап свого становлення і займе гідне місце в Європейській медичній спільноті.

Організаційний комітет Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації» щиро вдячний всім доповідачам та учасникам наукового форуму за участь в його роботі та сподівається на наступні зустрічі.

Організаційна група он-лайн конференції.

Інформацію підготували: професор Тетяна Бакалюк, професор Андрій Голяченко, доцент Лариса Левицька.