Меню Закрити

Культура медичної професійної мови і спілкування

Кафедра української мови

Відповідальний за впровадження – канд. філол. наук, доц. кафедри української мови Юкало В.Я.

Короткий опис дисципліни. Курс передбачає вивчення складних випадків функціонування і нормування медичної професійної мови, структуру медичної комунікації, особливостей мовного інтерпрофесійного та інтрапрофесійного спілкування медичних працівників.