Cтратегічні завдання розвитку університету

  • Забезпечення виконання критеріїв підтвердження статусу національного закладу вищої освіти. Забезпечення поступу ТНМУ в навчальній, науковій, лікувальній та інноваційній діяльності. Збереження кращих традицій та цінностей ТНМУ. Утвердження лідерства та високих рейтингових позицій Університету в Україні.
  • Забезпечення прозорості, відкритості і публічності в процесі розробки і реалізації управлінських рішень. Розширення повноважень структурних підрозділів Університету. Утвердження ролі студентського  самоврядування як партнера в управлінні Університетом. 
  • Забезпечення якості освітніх послуг відповідно до міжнародних стандартів, підготовка високоосвічених конкурентноспроможних професіоналів у галузі медицини, фармації і громадського здоров’я. 
  • Утвердження Університету як прогресивного наукового центру для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку медичної і фармацевтичної науки на рівні світових стандартів.
  • Утвердження міжнародного авторитету Університету, забезпечення впевненої і надійної присутності Університету в європейському і світовому освітньому і науковому просторі. 
  • Вдосконалення організаційної структури і зміцнення кадрового потенціалу Університету. Забезпечення постійного росту та розвитку персоналу.
  • Забезпечення фінансової стабільності і економічної самостійності  Університету. Забезпечення постійного підвищення рівня оплати праці працівників Університету. 
  • Створення сучасного інформаційного середовища в Університеті. Інформатизація всіх сфер діяльності Університету. 
  • Створення, реконструкція та утримання основних фондів Університету.
  • Формування позитивного інформаційного іміджу Університету, як інноваційного науково-освітнього центру вищої медичної освіти, за  допомогою засобів масової інформації, інтернет-технологій, творчих та науково-популярних програм.