Склад Конференції трудового колективу

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Посада
1. Абдул Мохамад Зобаідуллах студент 2 курсу факультету іноземних студентів
2. Авдєєв Олександр Володимирович завідувач кафедри дитячої стоматології
3. Андрейчин Михайло Антонович завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами
4. Андрейчин Сергій Михайлович завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
5. Андрейчин Юрій Михайлович професор закладу вищої освіти кафедри оториноларингології та офтальмології
6. Андріїшин Олександра Прокопівна доцент закладу вищої освіти кафедри гістології та ембріології
7. Антонюк Юлія Ігорівна студентка 5 курсу медичного факультету
8. Багній Наталія Іванівна доцент закладу вищої освіти кафедри акушерства та гінекології № 2
9. Балабан Юрій Степанович директор студмістечка
10. Бандрівський Юрій Любомирович доцент закладу вищої освіти кафедри дитячої стоматології
11. Бегош Богдан Миколайович доцент закладу вищої освіти кафедри акушерства та гінекології ННІ післядипломної освіти
12. Беденюк Анатолій Дмитрович завідувач кафедри хірургії № 1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені професора Л.Я. Ковальчука
13. Бердей Ігор Іванович доцент закладу вищої освіти кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків
14. Боб Анжела Олегівна доцент закладу вищої освіти кафедри внутрішньої медицини № 1
15. Боднар Людмила Петрівна доцент закладу вищої освіти кафедри внутрішньої медицини № 3
16. Боднар Роксолана Ярославівна доцент закладу вищої оевіти кафедри внутрішньої медицини № 2
17. Бойцанюк Світлана Іванівна декан стоматологічного факультету
18. Бондаренко Сергій Васильович доцент закладу вищої освіти кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін
19. Бондаренко Юрій Іванович професор закладу вищої освіти кафедри патологічної фізіології
20. Боцюк Наталія Євгенівна доцент закладу вищої освіти кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики сімейної медицини
21. Бурмас Наталія Іванівна доцент закладу вищої освіти кафедри загальної хімії
22. Вадзюк Степан Несторович завідувач кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки
23. Вакуленко Дмитро Вікторович завідувач кафедри медичної інформатики
24. Варша студентка 5 курсу факультету іноземних студентів
25. Венгер Олена Петрівна завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології
26. Волкова Наталія Михайлівна професор закладу вищої освіти кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки
27. Волошин Галина Григорівна завідувач міжкафедральною навчально-дослідною лабораторією
28. Галайчук Ігор Йосифович завідувач кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини
29. Гаргула Тетяна Ігорівна доцент закладу вищої освіти оперативної хірургії та клінічної анатомії
30. Гасюк Петро Анатолійович завідувач кафедри ортопедичної стоматології
31. Гевал Інна Вікторівна студентка 3 курсу стоматологічного факультету
32. Гевкалюк Наталія Олександрівна професор закладу вищої освіти кафедри дитячої стоматології
33. Гембаровський Микола Васильович доцент закладу вищої освіти кафедри хірургічної стоматології
34. Герасимець Юрій Михайлович доцент закладу вищої освіти кафедри хірургії ННІ післядипломної освіти
35. Герасимюк Ілля Євгенович завідувач кафедри анатомії людини
36. Герасимюк Назар Ілліч доцент закладу вищої освіти кафедри хірургії № 2
37. Геряк Світлана Миколаївна завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2
38. Гетманюк Ірина Богданівна старший викладач закладу вищої освіти кафедри гістології та ембріології
39. Гнатюк Михайло Степанович завідувач кафедри оперативної хірургії та клінічної анатомії
40. Говда Ростислав Васильович асистент кафедри анатомії людини
41. Голяченко Андрій Олександрович професор закладу вищої освіти кафедри медичної реабілітації
42. Горішна Іванна Дюбомирівна доцент закладу вищої освіти кафедри педіатрії № 2
43. Горішний Максим Ігорович студент 3 курсу медичного факультету
44. Городецький Володимир Євгенович доцент закладу вищої освіти кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими
45. Горпініч Тетяна Ігорівна доцент закладу вищої освіти кафедри іноземних мов
46. Гребеник Мар’ян Васильович завідувач кафедри терапії та сімейної медицини ННІ післядипломної освіти
47. Грибкова Леоніда Степанівна комендант навчального корпусу № 6
48. Грищук Леонід Андрійович професор закладу вищої освіти кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
49. Грошовий Тарас Андрійович завідувач кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків
50. Гутор Наталія Степанівна доцент закладу вищої освіти кафедри хірургічної стоматології
51. Дацко Тамара Вікторівна доцент закладу вищої освіти кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною
52. Дейкало Ігор Миколайович завідувач кафедри загальної хірургії
53. Денефіль Ольга Володимирівна завідувач кафедри патологічної фізіології
54. Денилевич Юлія Олегівна доцент закладу вищої освіти кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими
55. Денис Антоніна Ігорівна доцент закладу вищої освіти кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків
56. Дзецюх Тетяна Ігорівна доцент закладу вищої освіти кафедри ортопедичної стоматології
57. Дмитрук Юлія Миколаївна інженер-технолог комплексу студентського харчування
58. Добровольська Леся Іванівна асистент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією
59. Доброродній Андрій Володимирович доцент закладу вищої освіти кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
60. Доброродній Володимир Борисович доцент закладу вищої освіти кафедри хірургії № 1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені професора Л.Я. Ковальчука
61. Драч Ігор Дмитрович доцент закладу вищої освіти кафедри української мови
62. Древніцький Микола Олегович керівник НОК “Червона калина”
63. Дутчак Ольга Михайлівна доцент закладу вищої освіти кафедри педіатрії ННІ післядипломної освіти
64. Єлагіна Наталія Іванівна доцент закладу вищої освіти кафедри іноземних мов
65. Жулкевич Ігор Валентинович професор закладу вищої освіти кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини
66. Загричук Григорій Ярославович завідувач кафедри загальної хімії
67. Загричук Оксана Михайлівна асистент кафедри медичної біології
68. Замрей Дмитро Васильович студент 3 курсу медичного факультету
69. Запорожан Степан Йосипович проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи
70. Зелененька Лілія Іванівна доцент закладу вищої освіти кафедри терапії та сімейної медицини ННІ післядипломної освіти
71. Зятковська Неоніла Євгенівна доцент закладу вищої освіти кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки
72. Кашуба Микола Олексійович завідувач кафедри загальної гігієни та екології
73. Кирилів Марія Володимирівна доцент закладу вищої освіти кафедри загальної хімії
74. Кіт Ірина Валеріївна асистент кафедри анатомії людини
75. Климнюк Сергій Іванович завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології
76. Кліщ Іван Миколайович проректор з наукової роботи
77. Коваль Анна-Марія Володмирівна студентка 2 курсу медичного факультету
78. Коваль Володимир Богданович доцент закладу вищої освіти кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
79. Когут Мар’яна Миронівна студентка 4 курсу фармацевтичного факультету
80. Кодуах Кайсер Дісхер Амоах студент 3 курсу факультету іноземних студентів
81. Козир Галина Романівна доцент закладу вищої освіти кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків
82. Колісник Анастасія Василівна студентка 2 курсу стоматологічного факультету
83. Копач Олександра Євгенівна доцент закладу вищої освіти кафедри загальної гігієни та екології
84. Копитчак Ігор Романович доцент закладу вищої освіти кафедри травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією
85. Копча Василь Степанович професор закладу вищої освіти кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та вен. хворобами
86. Корда Михайло Михайлович ректор
87. Корнага Світлана Іванівна професор закладу вищої освіти кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
88. Коробко Дмитро Борисович декан фармацевтичного факультету
89. Кошаль Марта студентка 3 курсу факультету іноземних студентів
90. Кошовська Діана Олегівна студентка 2 курсу медичного факультету
91. Кравець Наталія Ярославівна асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології
92. Криницька Інна Яківна професор закладу вищої освіти кафедри функціональної і лабораторної діагностики
93. Крицька Галина Анатоліївна декан медичного факультету
94. Кульчицький Володимир Ярослав. провідний фахівець ремонтно-будівельної дільниці
95. Куліцька Марія Іванівна доцент закладу вищої освіти кафедри медичної хімії
96. Кучер Світлана Вікторівна асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
97. Левандовська Наталія Миколаївна старший лаборант кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною
98. Левицька Лариса Володимирівна доцент закладу вищої освіти кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги
99. Леськів Ігор Мирославович доцент закладу вищої освіти кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини
100. Лихацький Петро Григорович професор закладу вищої освіти кафедри медичної біохімії
101. Логін Любов Василівна заступник ректора з видавничих питань
102. Логойда Лілія Святославівна доцент закладу вищої освіти кафедри фармацевтичної хімії
103. Лойко Ігор Ігорович доцент закладу вищої освіти кафедри хірургії № 2
104. Лотоцька Олена Володимирівна доцент закладу вищої освіти кафедри загальної гігієни та екології
105. Лотоцький Віктор Васильович старший викладач закладу вищої освіти кафедри медицини катастроф та військової медицини
106. Лучинський Віталій Михайлович доцент закладу вищої освіти кафедри стоматології ННІ післядипломної освіти
107. Лучинський Михайло Антонович завідувач кафедри терапевтичної стоматології
108. Мазур Людмила Петрівна доцент закладу вищої освіти кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими
109. Мазур Юлія Пилипівна прибиральниця господарської частини
110. Маланчин Ірина Миколаївна доцент закладу вищої освіти кафедри акушерства та гінекології № 1
111. Маланчук Лариса Михайлівна завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1
112. Манащук Надія Володимирівна доцент закладу вищої освіти кафедри терапевтичної стоматології
113. Манзій Зоя Петрівна доцент закладу вищої освіти кафедри клінічної фармації
114. Марущак Марія Іванівна завідувач кафедри функціональної і лабораторної діагностики
115. Марчишин Світлана Михайлівна завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою
116. Мельничук Ірина Миколаївна завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін
117. Мисула Ігор Романович завідувач кафедри медичної реабілітації
118. Михайлюк Віталій Миколайович доцент закладу вищої освіти кафедри дитячої стоматології
119. Мігоцкі Бартош Конрад студент 3 курсу факультету іноземних студентів
120. Мікоша Хуберт Віктор студент 5 курсу факультету іноземних студентів
121. Мочульська Оксана Миколаївна асистент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією
122. Мудрик Тетяна Євгенівна головний бухгалтер
123. Нагірний Ярослав Петрович завідувач кафедри хірургічної стоматології
124. Небесна Зоя Михайлівна професор закладу вищої освіти кафедри гістології та ембріології
125. Новіцька Оксана Іванівна доцент закладу вищої освіти кафедри української мови
126. Носіке Амарачу Силвія Онємереква студент 2 курсу факультету іноземних студентів
127. Олещук Олександра Михайлівна завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією
128. Олійник Ніна Миколаївна доцент закладу вищої освіти кафедри мікробіології, вірусології та імунології
129. Паламар Таміла Олексіївна доцент закладу вищої освіти кафедри внутрішньої медицини № 3
130. Паласюк Богдан Михайлович доцент закладу вищої освіти кафедри медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання
131. Пандіа Яш Пракашчандра студент 2 курсу факультету іноземних студентів
132. Панчишин Наталія Ярославівна доцент закладу вищої освіти кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я
133. Паньків Ігор Богданович доцент закладу вищої освіти кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки
134. Пасєчко Надія Василівна завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1
135. Пацкань Людмила Олександрівна доцент закладу вищої освіти кафедри терапевтичної стоматології
136. Пелих Романа Йосипівна прибиральниця господарської частини
137. Петрунько Тетяна Ростиславівна студент 4 курсу медичного факультету
138. Пида Віктор Петрович доцент закладу вищої освіти кафедри фармакології з клінічною фармакологією
139. Подобівський Степан Степанович доцент закладу вищої освіти кафедри медичної біології
140. Покришко Олена Володимирівна доцент закладу вищої освіти кафедри мікробіології, вірусології та імунології
141. Поліщук Катерина Володимирівна студентка 6 курсу медичного факультету
142. Поляк Ольга Богданівна доцент закладу вищої освіти кафедри фармацевтичної хімії
143. Попович Дарія Володимирівна завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
144. Посохова Катерина Андріївна професор закладу вищої освіти кафедри фармакології з клінічною фармакологією
145. Пришляк Антоніна Михайлівна професор закладу вищої освіти кафедри анатомії людини
146. Процайло Михайло Дмитрович доцент закладу вищої освіти кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією
147. Проців Олена Ярославівна директор бібліотеки
148. Ратушняк Наталія Миколаївна старший лаборант кафедри акушерства та гінекології № 2
149. Рогальський Ігор Олегович доцент закладу вищої освіти кафедри педіатрії ННІ післядипломної освіти
150. Романенко Олександр Віталійович студент 6 курсу медичного факультету
151. Рудяк Юрій Аронович завідувач кафедри медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання
152. Руцька Анастасія Василівна асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
153. Саварин Тетяна Володимирівна доцент закладу вищої освіти кафедри іноземних мов
154. Салій Зоя Василівна доцент закладу вищої освіти кафедри неврології
155. Сас Леся Михайлівна доцент закладу вищої освіти кафедри психіатрії, наркології та медичної психології
156. Сатурська Ганна Степанівна завідувач кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я
157. Свистун Роман Васильович декан факультету післядипломної освіти
158. Сельський Петро Романович декан факультету іноземних студентів
159. Семенець Андрій Володимирович доцент закладу вищої освіти кафедри медичної інформатики
160. Семерез Марія Володимирівна студентка 2 курсу медичного факультету
161. Слаба Уляна Степанівна доцент закладу вищої освіти кафедри внутрішньої медицини № 2
162. Слабий Олег Богданович проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань
163. Слободянюк Людмила Володимирівна асистент кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою
164. Смачило Іван Ігорович доцент закладу вищої освіти кафедри хірургії № 1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені професора Л.Я. Ковальчука
165. Смачило Ірина Володимирівна доцент закладу вищої освіти кафедри внутрішньої медицини № 1
166. Сміян Світлана Іванівна завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2
167. Сморщок Юрій Сергійович доцент закладу вищої освіти кафедри травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією
168. Снітко Микола Миколайович студент 6 курсу медичного факультету
169. Сокол Мар’яна Олегівна доцент закладу вищої освіти кафедри іноземних мов
170. Сопель Ольга Миколаївна доцент закладу вищої освіти кафедри загальної гігієни та екології
171. Стадник Анастасія студентка 4 курсу факультету іноземних студентів
172. Стрибулевич Олександр Ігорович студент 4 курсу медичного факультету
173. Сусла Олександр Богданович доцент закладу вищої освіти кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги
174. Тис Олеся Григорівна студентка 6 курсу медичного факультету
175. Тишковець Марія Павлівна завідувач кафедри української мови
176. Трач Росоловська Світлана Василівна доцент закладу вищої освіти кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною
177. Турчин Микола Васильович професор закладу вищої освіти кафедри оториноларингології та офтальмології
178. Тюріна Валентина Федорівна доцент закладу вищої освіти кафедри клінічної фармації
179. Усинський Руслан Станіславович доцент закладу вищої освіти кафедри патологічної фізіології
180. Федонюк Лариса Ярославівна завідувач кафедри медичної біології
181. Федчишин Надія Орестівна завідідувач кафедри іноземних мов
182. Фіра Дмитро Богданович доцент закладу вищої освіти кафедри загальної хірургії
183. Фіра Людмила Степанівна завідувач кафедри фармації ННІ післядипломної освіти
184. Франчук Валентин Васильович доцент закладу вищої освіти кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною
185. Франюк Павло Валерійович студент 3 курсу стоматологічного факультету
186. Фурдела Вікторія Богданівна доцент закладу вищої освіти кафедри педіатрії № 2
187. Фурдела Михайло Ярославович доцент закладу вищої освіти кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною
188. Футуйма Юрій Михайлович доцент закладу вищої освіти кафедри хірургії № 1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені професора  Л.Я. Ковальчука
189. Хлібовська Оксана Іванівна доцент закладу вищої освіти кафедри акушерства та гінекології ННІ післядипломної освіти
190. Христенко Ольга Мирославівна доцент закладу вищої освіти кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін
191. Цимбалюк Галина Юріївна асистент кафедри медицини катастроф та військової медицини
192. Члек Олеся Богданівна заступник ректора з економічних питань
193. Чорномидз Ірина Богданівна доцент закладу вищої освіти кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією
194. Шандрук Дарина Олександрівна студентка 3 курсу медичного факультету
195. Шатинська Олена Андріївна асистент кафедри медичної біохімії
196. Ширко Анна Юріївна студентка 4 курсу фармацевтичного факультету
197. Шідловська Владислава Олександрівна студентка 3 курсу медичного факультету
198. Шкільна Марія Іванівна доцент закладу вищої освіти кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами
199. Шкробот Світлана Іванівна завідувач кафедри неврології
200. Шманько Володимир Васильович професор закладу вищої освіти кафедри фармакології з клінічною фармакологією
201. Шульгай Аркадій Гаврилович проректор з науково-педагогічної роботи
202. Щерба Віталій Володимирович доцент закладу вищої освіти кафедри стоматології ННІ післядипломної освіти
203. Юкало Володимир Ярославович доцент закладу вищої освіти кафедри української мови
205. Ярема Надія Зіновіївна доцент закладу вищої освіти кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
206. Ярема Наталія Михайлівна доцент закладу вищої освіти кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією
207. Яшан Олександр Іванович завідувач кафедри оториноларингології та офтальмології