МІЖКАФЕДРАЛЬНА НАВЧАЛЬНО – ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ (МНДЛ)

Адреса: вул. Чехова, 5 (сектор клініко – лабораторних досліджень),
вул. Майдан Волі, 1 (сектор експериментальних та клінічних
досліджень),
вул. Руська, 12 (сектор морфологічних досліджень).
Тел.: (0352) 52-57-56
e-mail: mndl@tdmu.edu.ua
Штат лабораторії:
Завідувач МНДЛ
3 провідних фахівці
5 старших лаборантів
3 лаборанти

Завідувач лабораторії – Волошин Галина Григорівна.
МНДЛ створена для допомоги науковим працівникам університету в організації та проведенні досліджень, забезпечення інформаційним матеріалом.

Волошин Галина Григорівна

МНДЛ складається з трьох секторів:
 Сектор клініко – лабораторних досліджень.
 Сектор експериментальних та клінічних досліджень.
 Сектор морфологічних досліджень.

Лабораторія атестована комісією міністерства охорони здоров’я України на право проведення вимірювань (досліджень) у сфері законодавчо регульованої метрології терміном на 5 років (свідоцтво про атестацію №132/17 видане 29 грудня 2017 року). В лабораторії працюють кваліфіковані фахівці, які періодично підвищують кваліфікацію на курсах тематичного удосконалення та передатестаційних циклах з клініко – лабораторної діагностики. На базі МНДЛ проходять навчання з лабораторної діагностики студенти медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів та практичні лікарі – лаборанти, які навчаються на курсах спеціалізації, тематичного удосконалення та передатестаційних циклах. Лабораторія проводить такі види досліджень: біохімічні, загальноклінічні, гематологічні, імуноферментні, імунологічні, дослідження клітинних культур, електронно-мікроскопічні дослідження, морфологічні та морфометричні дослідження, молекулярно-генетичні дослідження (методом пролімеразно–ланцюгової реакції) та дослідження на проточному цитофлюориметрі. Широко застосовуються в науковій роботі дослідження на проточному цитофлюориметрі та методом полімеразно-ланцюгової реакції. Клінічна лабораторія обладнана сучасним гематологічним аналізатором «Yumizen H500 CT», бінокулярними мікроскопами «GRANUM», центрифугою ОПН.3.02. (сектор клініко-лабораторних досліджень).

Біохімічна лабораторія обладнана сучасним напівавтоматичним коагулометром «LabAnalyt», центрифугою ОПН 3.04» (сектор клініко-лабораторних досліджень), біохімічним напівавтоматичним аналізатором «Master T», спектрофотометром «Lambda 25», спектрофотометром «СФ – 120», центрифугою «Z 32 HK», мікроцентрифугою «Mikro 120», центрифугою «Rotofix 32 A», інвертованим мікроскопом «NIB 100» (сектор експериментальних та клінічних досліджень).

Двохпроменевий cпектрофотометр Lambda 25 Perkin Elmer
Аналізатор біохімічний Master Т

Імунологічна лабораторія обладнана проточним цитофлюориметром «Accuri C6», що дозволяє на сучасному рівні досліджувати стан клітинного імунітету за допомогою моноклональних антитіл (сектор експериментальних та клінічних досліджень).

Проточний цитофлюориметр «Accuri C6»

Імуноферментна лабораторія обладнана імуноферментним аналізатором «Multiskan FS 357», термошейкером для планшет «PST – 60HL», центрифугою ОПН 3.04.

 Імуноферментний аналізатор Multiskan
FC-357
Термошейкер для планшет «PST – 60 HL» Microplate Reader

Лабораторія полімеразно – ланцюгової реакції обладнана ампліфікатором «Rotor Gene 6000», ампліфікатором PERKIN ELMER «GeneAmp – 2400», центрифугою напівавтоматичною «ТЕТА – 2», мікроцентрифугою «MINI SPINE» (сектор експериментальних та клінічних досліджень).

Ампліфікатор «Rotor Gene 6000»

В лабораторії полімеразно – ланцюгової реакції проводять дослідження на наявність збудників грипу типів А, В, A/H1N1 swine, гепатитів В, С, кількісне визначення вірусного гепатиту С та наявність багатьох інших збудників інфекційних захворювань (хламідії, цитомегаловірус, мікоплазма, уреаплазма, хелікобактер, папіломовірус, герпес I, II типів та ін.) Молекулярно-генетичний відділ лабораторії виконує дослідження з вивчення проблеми бореліозу та інших інфекційних хвороб, що передаються через укуси кліщів з використанням імуноферментного аналізу, полімеразно – ланцюгової реакції, вестерн-блот аналізу. Дослідження проводяться на замовлення Центру дослідження Лаймбореліозу (ПЛР-детекція ДНК основних видів Borrelia burgdorferi та Borrelia miyomatoi, Anaplasma phagocytophilum; ІФА-діагностика: визначення антитіл IgM та IgG до основних видів Borrelia burgdorferi. Ідентифікацію кліщів за допомогою стереомікроскопічної системи SEO, яка включає стереомікроскоп, кольорову цифрову камеру і фотоадаптер.

Стереомікроскопічна система SEO
Дослідження методом полімеразноланцюгової реакції (ПЛР)

Лабораторія клітинних культур (сектор експериментальних та клінічних досліджень) оснащений сучасним обладнанням: боксом ламінарним ІІ класу біобезпеки BCS120 A; СО2-інкубатором ICO 150; інвертованим мікроскопом Delta Optical NIB 100, морозильними камерами з температурою до -70 С0, а також автоклави та сухо- жарові шафи, бідистилятори та деіонізатори для очищення води, настільні центрифуги.

 

Інвертований мікроскоп
Delta Optical NIB 100
Високоефективний рідинний хроматограф
СО2- інкубатор для вирощування клітинних культур. Підтримує температуру 37 С, вологість і 5% рівень СО2 в повітрі – створює умови, наближені до тих, в яких перебувають клітини в тканинах людського тіла.
Інвертований мікроскоп – для аналізу прижиттєвого стану клітинних культур у культуральних флаконах.

Рефрижераторна ультрацентрфуга HERMLE

Флуоресцентний мікроскоп
Загальний вигляд стерильного боксу лабораторії клітинних культур
Лабораторний холодильник
Термостат
Морозильна камера, – 80 ° С
Центрифуги

Морфологічний сектор МНДЛ

В морфологічному секторі МНДЛ проводяться гістологічні, імуногістохімічні, електронномікроскопічні, морфометричні,  дослідження.

 

Проф. Небесна З.М. під час проведення
субмікроскопічних досліджень за
електронним мікроскопом ПЕМ – 125 К.
Електронний мікроскоп ЕМ – 100.
Вивчення та фотографування гістологічних мікропрепаратів за допомогою мікроскопа MICROmed SEO SCAN і відеокамери Vision CCD Camera.
Старший лаборант Зикова Н.П. здійснює виготовлення зрізів на ультрамікротомі SEO UMC
Аспірант Огінська Н.В.здійснює виготовлення зрізів на ультрамікротомі LKB-3.
LKB-3
TEC 2800 Автоматична станція для виготовлення парафінових блоків
AMR400 Роторний мікротом виготовлення гістологічних зрізів
TEC 2500 Модуль для розправлення парафінових зрізів та сушки скелець
Гістопроцесор Logos One
для процесингу тканини
Гістопроцесор KOS для процесингу тканини та відновлення антигенів
Доцент Крамар С.Б. проводить фотодокументування з гістологічних препаратів за мікроскопом Nicon Eclipce Ci-Eз відеосистемою для аналізу та фотодокументування гістологічних препаратів