МІЖКАФЕДРАЛЬНА НАВЧАЛЬНО – ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ (МНДЛ)

Адреса: вул. Чехова, 5 (сектор клініко – лабораторних досліджень),
вул. Майдан Волі, 1 (сектор експериментальних та клінічних
досліджень),
вул. Руська, 12 (сектор морфологічних досліджень).
Тел.: (0352) 52-57-56
Штат лабораторії:
Завідувач МНДЛ
3 провідних фахівці
5 старших лаборантів
3 лаборанти

Завідувач лабораторії – Волошин Галина Григорівна.
МНДЛ створена для допомоги науковим працівникам університету в
організації та проведенні досліджень, забезпечення інформаційним
матеріалом.

МНДЛ складається з трьох секторів:
 Сектор клініко – лабораторних досліджень.
 Сектор експериментальних та клінічних досліджень.
 Сектор морфологічних досліджень.

Лабораторія атестована комісією Міністерства Охорони Здоров’я
України на право проведення вимірювань (досліджень) у сфері законодавчо
регульованої метрології терміном на 5 років (свідоцтво про атестацію
№132/17 видане 29 грудня 2017 року).
В лабораторії працюють кваліфіковані фахівці, які періодично
підвищують кваліфікацію на курсах тематичного удосконалення та
передатестаційних циклах з клініко – лабораторної діагностики.
На базі МНДЛ проходять навчання з лабораторної діагностики
студенти медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів та
практичні лікарі – лаборанти, які навчаються на курсах спеціалізації,
тематичного удосконалення та передатестаційних циклах.
Лабораторія проводить такі види досліджень: біохімічні, загальноклінічні, гематологічні, імуноферментні, імунологічні, дослідження
клітинних культур, електронно-мікроскопічні дослідження, морфологічні та
морфометричні дослідження, молекулярно-генетичні дослідження (методом
пролімеразно–ланцюгової реакції) та дослідження на проточному
цитофлюориметрі.
Широко застосовуються в науковій роботі дослідження на проточному
цитофлюориметрі та методом полімеразно-ланцюгової реакції.
Клінічна лабораторія обладнана сучасним гематологічним
аналізатором «Yumizen H500 CT», бінокулярними мікроскопами
«GRANUM», центрифугою ОПН.3.02. (сектор клініко-лабораторних
досліджень).

Біохімічна лабораторія обладнана біохімічним напівавтоматичним
аналізатором «Humaluzer-2000»,сучасним напівавтоматичним коагулометром
«LabAnalyt», центрифугою ОПН 3.04, фотоелектроколориметром «КФК – 3»
(сектор клініко-лабораторних досліджень), біохімічним напівавтоматичним
аналізатором «Master T», спектрофотометром «Lambda 25»,
спектрофотометром «СФ – 120», центрифугою «Z 32 HK»,
мікроцентрифугою «Mikro 120», центрифугою «Rotofix 32 A», інвертованим
мікроскопом «NIB 100» (сектор експериментальних та клінічних
досліджень).

   

Двохпроменевий cпектрофотометр         Аналізатор біохімічний Master Т
Lambda 25 Perkin Elmer
Імунологічна лабораторія обладнана проточним цитофлюориметром
«Becman Culter Epix XL», що дозволяє на сучасному рівні досліджувати стан
клітинного імунітету за допомогою моноклональних антитіл (сектор клініко
– лабораторних досліджень).


Проточний цитофлюориметр «Becman Culter Epix XL»
Імуноферментна лабораторія обладнана імуноферментним
аналізатором «Multiskan FS 357», термошейкером для планшет «PST – 60
HL», центрифугою ОПН 3.04.

Термошейкер для планшет             Імуноферментний аналізатор
«PST – 60 HL» Microplate Reader Multiskan
FC-357
Лабораторія полімеразно – ланцюгової реакції обладнана
ампліфікатором «Rotor Gene 6000», ампліфікатором PERKIN ELMER
«GeneAmp – 2400», центрифугою напівавтоматичною «ТЕТА – 2»,
мікроцентрифугою «MINI SPINE» (сектор експериментальних та клінічних
досліджень).


Ампліфікатор «Rotor Gene 6000»
В лабораторії полімеразно – ланцюгової реакції проводять дослідження
на наявність збудників грипу типів А, В, A/H1N1 swine, гепатитів В, С,
кількісне визначення вірусного гепатиту С та наявність багатьох інших
збудників інфекційних захворювань (хламідії, цитомегаловірус, мікоплазма,
уреаплазма, хелікобактер, папіломовірус, герпес I, II типів та ін.)
Молекулярно-генетичний відділ лабораторії виконує дослідження з
вивчення проблеми бореліозу та інших інфекційних хвороб, що передаються
через укуси кліщів з використанням імуноферментного аналізу, полімеразно
– ланцюгової реакції, вестерн-блот аналізу.
Дослідження проводяться на замовлення Центру дослідження Лаймбореліозу (ПЛР-детекція ДНК основних видів Borrelia burgdorferi та Borrelia
miyomatoi, Anaplasma phagocytophilum; ІФА-діагностика: визначення антитіл
IgM та IgG до основних видів Borrelia burgdorferi. Ідентифікацію кліщів за
допомогою стереомікроскопічної системи SEO, яка включає
стереомікроскоп, кольорову цифрову камеру і фотоадаптер.

                     
Стереомікроскопічна система SEO             Дослідження методом полімеразноланцюгової реакції (ПЛР)

Відділ клітинних культур (сектор експериментальних та клінічних
досліджень) оснащений сучасним боксом ламінарним ІІ класу біобезпеки
BCS120 A; СО2-інкубатором ICO 150; інвертованим мікроскопом Delta
Optical NIB 100, морозильними камерами з температурою до -70 С0
, а також
автоклави та сухо- жарові шафи, бідистилятори та деіонізатори для очищення
води, настільні центрифуги.


Інвертований мікроскоп
Delta Optical NIB 100
У морфологічному секторі проводяться гістологічні,
електронномікроскопічні, морфометричні дослідження, який оснащений 3
електронними мікроскопами ПЕМ – 125 К, ЕМ – 100, 3 світлооптичними
лабораторними мікроскопи: MICROmed SEO SCAN з відеокамерами (1 з
яких з поляризаційним адаптором), ультрамікротомами LKB-3 та УМПТ-7.

Електронний мікроскоп ПЕМ 125 К

       
Ультрамікротом LKB-3                                    Лабораторний мікроскоп MICROmed

SEO SCAN з фотокамерою