Склад ректорату

КОРДА
Михайло
Михайлович
korda_mm-sm

РЕКТОР закладу вищої освіти
член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

ШУЛЬГАЙ
Аркадiй
Гаврилович
шульгай150 ПРОРЕКТОР закладу вищої освіти
з науково-педагогічної роботи
доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти
КЛІЩ
Іван
Миколайович
ПРОРЕКТОР закладу вищої освіти
з наукової роботи
Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор біологічних наук, професор закладу вищої освіти
ЗАПОРОЖАН
Степан
Йосипович
ПРОРЕКТОР закладу вищої освіти
з науково-педагогічної та лікувальної роботи
доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти
СЛАБИЙ
Олег
Богданович
слабий150 ПРОРЕКТОР закладу вищої освіти
з науково-педагогічної роботи та соцiальних питань
доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти
ЧЛЕК
Олеся
Богданівна
ЗАСТУПНИК РЕКТОРА закладу вищої освіти 
з економічних питань
ЛОГІН 
Любов
Василівна
ЗАСТУПНИК РЕКТОРА  закладу вищої освіти
з видавничих питань
ТРУЩЕНКОВА 
Антоніна
Федорівна
ЗАСТУПНИК РЕКТОРА  закладу вищої освіти
з кадрових питань
МУДРИК
Тетяна
Евгеніївна
мудрик150 ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
БОРИС
Тарас
Тарасович

НАЧАЛЬНИК

юридичного відділу

ЛИХАЦЬКИЙ
Петро
Григорович
Лихацький П.Г. ДЕКАН факультету
медичного факультету, голова профспілкового комітету
доктор біологічних наук, професор закладу вищої освіти
КОРОБКО
Дмитро
Борисович
коробко150 ДЕКАН факультету
фармацевтичного факультету
кандидат фармацевтичних наук, доцент закладу вищої освіти
БОЙЦАНЮК
Світлана
Іванівна
бойцанюк150 ДЕКАН факультету
cтоматологiчного факультету
кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти
СЕЛЬСЬКИЙ
Петро
Романович
Selskiy ДЕКАН факультету
факультету iноземних студентів
доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти
СВИСТУН
Роман
Васильович
Свистун ДЕКАН факультету
факультету  післядипломної освіти
кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти
ЯСТРЕМСЬКА 
Світлана
Олександрівна
ДИРЕКТОР інституту у складі
закладу вищої освіти;

Навчально-наукового інституту медсестринства
доктор педагогічних наук, професор закладу вищої освіти
ЛОТОЦЬКИЙ
Віктор
Васильович
 andrejchyn ДИРЕКТОР інституту у складі
закладу вищої освіти;

Навчально-наукового інституту моделювання та аналізу патологічних процесів
кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти
НЕБЕСНА
Зоя
Михайлівна
vakulenko-dmytro-viktorovych-copy ДИРЕКТОР інституту у складі
закладу вищої освіти;

Навчально-наукового інституту морфології
доктор біологічних наук, професор закладу вищої освіти
ПОСОХОВА
Катерина
Андріївна
посохова150 ДИРЕКТОР інституту у складі
закладу вищої освіти;

Навчально-наукового інституту  фармакологiї, гiгiєни та медичної біохімії iменi М.П. Скакуна
доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти
ТКАЧУК
Наталія
Іллівна
tkachuk-230x300 ДИРЕКТОР інституту у складі
закладу вищої освіти;

Навчально-наукового інституту медико-бiологiчних проблем
кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти
МАШТАЛІР
Андрій
Іванович
НАЧАЛЬНИК
навчального відділу
кандидат історичних наук, доцент закладу вищої освіти
БАЛАБАН
Юрій
Степанович
ДИРЕКТОР
студентського мічтечка
ПОТІХА
Наталія
Ярославівна
СЕКРЕТАР РЕКТОРАТУ
кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти
ПОБІГУШКА
Оксана
Іванівна
ПРЕДСТАВНИК СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ
ГОЛЕНКО
Аліна
Сергіївна
ПРЕДСТАВНИК СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ