Меню Закрити

Проректор ТДМУ вивчав підготовку магістрів громадського здоров’я

З 8 по 13 липня 2018 року проректор з науково-педагогічної роботи професор А.Г. Шульгай у складі делегації розробників стандарту вищої освіти за спеціальністю « Громадське здоров’я» відвідав низку провідних навчальних закладів Німеччини  та Великої Британії з метою вивчення сучасних освітніх підходів та концепцій викладання громадського здоров’я, а також для розробки концепції подальшого покращання підготовки  фахівців у галузі управління охороною здоров’я та охорони здоров’я в Україні.

Очолювала делегацію Генеральний директор Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів Міністерства охорони здоров’я України Мруга М.Р.

Особливою увагою візиту було вивчення питань організації та реалізації освітніх програм «Громадського здоров’я» в університетах Німеччини  та Великої Британії.

Під час візиту було вивчено організацію освітнього процесу за спеціальністю «Громадське здоров’я» в протестантському університеті прикладних наук м. Берлін, взято участь у семінарах щодо вивчення громадського здоров’я Німеччини в академічному  університеті гуманітарних наук AKKON, інституті тропічної медицини Берлінського медичного університету клініки Шаріте, інституту Роберта Коха.

У Франкфурті-на-Майні в університеті фінансів та менеджменту відбулися зустрічі з директором інституту громадського здоров’я професором Тобіяшем Куртом, директором інституту тропічної медицини  та глобального здоров’я, професором Франком Москенгаутом. Обговорено основні проблеми громадського здоров’я та визначальні фактори, які впливають на стан здоров’я населення різних країн і континентів. Німецькі фахівці поділилися досвідом організації освітнього процесу, порядком формування  навчальних планів  та послідовності вивчення дисциплін. Окрім того, спільно з німецькими колегами було обговорено основні компетентності, які повинні здобути студенти під час проходження магістерської програми.

У університеті прикладних наук м. Фульда відбувся «круглий» стіл, який очолювала засновник асоціації громадського здоров’я Німеччини, керівник магістерських програм громадського здоров’я професор Сусанна Кюмперс. Від Німецької асоціації було зроблено декілька доповідей щодо проблем громадського здоров’я та підготовки магістрів з громадського здоров’я. Зокрема було наголошено, що магістерська програма громадського здоров’я є досить широкою та має дуже багато спеціалізацій. Вони здобуваються на основі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Вступати на магістерську програму можна на основі перехресного вступу з інших спеціальностей. Серед основних спеціалізацій в Німеччині виділяють магістерські програми: з контролю інфекційних захворювань; демографії і здоров’я; епідеміології; глобального здоров’я людності; політики планування та фінансування охорони здоров’я; медичної мікробіології; медичної статистики;  харчування і глобального здоров’я; профілактики інфекційних  захворювань; тропічної медицини і глобального здоров’я; репродуктивного та сексуального здоров’я.

Навчання триває чотири семестри і включає обов’язкову підготовку та захист магістерської роботи.

Під час візиту до Лондона відбулося дві зустрічі з провідними фахівцями  з громадського здоров’я в London School of Hygiene & Tropical Medicine та у Imperial College London.

Підготовка магістрів з громадського здоров’я в Англії також проводиться на основі попередньо здобутого бакалаврського освітнього рівня шляхом перехресного вступу. Перший рівень вищої освіти повинен бути здобутий в акредитованому навчальному закладі (180 ECTS) з відповідною кваліфікацією за напрямком, що є важливим для громадського здоров’я, зокрема:

 • медицина та медико-санітарні науки;
 • соціологія та суміжні науки про суспільство;
 • політологія.

Необхідно мати добре знання англійської мови (рівень В2). Під час прийому з кандидатами проводяться індивідуальні співбесіди.

Вступають на магістерські програми в основному особи, які вже мають стаж роботи і яким потрібна освіта з громадського здоров’я для подальшого кар’єрного зростання та просування по службі. Навчання триває три семестри, з яких два припадає на вивчення обов’язкових та вибіркових дисциплін а третій семестр на написання магістерської роботи. Студент може відмовитися від написання магістерської роботи, але тоді він повинен ще додатково опрацювати три вибіркові модулі загальною кількістю – 30 кредитів.

Атестацію випускників проводять незалежні атестаційні центри.

Випускники як експерти в галузі громадського здоров’я зможуть працювати  в різних галузях. Це можуть бути:

 • державні заклади;
 • заклади соціального страхування;
 • заклади амбулаторного та стаціонарного медичного обслуговування;
 • заклади системи освіти;
 • дослідницькі, планувальні та консультативні центри;
 • центри з охорони праці та здоров’я, центри з техніки безпеки;
 • відповідні дослідницькі та навчальні підрозділи вищих навчальних закладів;
 • міжнародні організації з охорони здоров’я.

Висловлюю щиру вдячність ректору університету проф. М.М. Корді, генеральному директору Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів Міністерства охорони здоров’я України М.Р. Мрузі та працівникам проекту Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ)  за можливість взяти участь у навчальній поїздці.