Меню Закрити

Стажування науковців ТДМУ в університеті Paul Sabatier (Тулуза, Франція) за програмою академічної мобільності Erasmus+

З лютого до червня 2018 року аспіранти Богдана Вонс (кафедра управління те економіки фармації з технологією ліків) та Христина Максів (кафедра функціональної і лабораторної діагностики), клінічний ординатор Марія Монастирська (кафедра хірургії ННІ післядипломної освіти) та старший викладач Соломія Крамар (кафедра гістології та ембріології) стажувалися у рамках проекту академічної мобільності Erasmus+ в Institute of Cardiovascular and Metabolic Diseases (I2MC) на базі університету Paul Sabatier (м. Тулуза, Франція) та Toulouse University Hospital.

Науковці ТДМУ з доктором Оксаною Кундузовою.

Стажування відбувалося у різних лабораторіях.

Вонс Б. працювала у лабораторії синтезу та органічної фізико-хімії Університету Поля Сабатьє у складі команди SMODD. Оригінальність дослідницької групи ґрунтується на технічному ноу-хау та синтетичній інженерії інноваційних організованих молекулярних систем та пошук нових концепцій у хімії.

За час стажування Вонс Б. освоїла принципи роботи з сучасним лабораторним обладнанням та працювала над визначенням структури поліпептидів за допомогою показника питомого обертання й УФ-спектру кругового дихроїзму використовуючи Jasco J-815 та спектрофотометра (Cary 100 Bio). Також освоєно методики визначення критичної концентрації міцели на тенсіометрі з використанням пластин Вільгельма (Easy Dyne K20) та  спектрофлуорометрі (FluoroMax-4); розмірів поліпептидів з використанням динамічного розсіювання світла (Malvern Panalytical, Zetasizer Nano); проведено дослідження щодо травлення поліпептидів з трипсином та у сироватці крові телят за допомогою високоефективної рідинної хроматографії (HPLC, UPLC-MS/MS) (Agilent 1200; Waters).

Вонс Б. під час роботи в лабораторії.

Крамар С., Максів Х. та Монастирська М. проходили стажування в Інституті метаболічних та кардіоваскулярних захворювань.

Крамар С. та Монастирська М. з командою №14.

Максів Х. працювала у складі команди № 6 під керівництвом доктора Natalie Pizzinat та професора Angelo Parini. Робота команди спрямована на вивчення ролі стромальних та інфільтруючих імунних клітин у процесах гіпертрофії серця, серцевої недостатності та старіння. Максів Х. освоїла методики гістологічного, гістохімічного та імунофлуоресцентного  фарбування, метод проточної цитометрії, техніку виготовлення зрізів на кріомікротомі, працювала з культурою клітин Lymphatic endothelial cell (LEC), досліджуючи тубулогенез, процеси міграції та проліферації цих клітин при ангіогенезі.


Максів Х. під час роботи в лабораторії.

Максів Христина з представниками команди №6 доктором Natalie Pizzinat та Dimitri Marsal.

Крамар С. та Монастирська М. стажувалися у складі команди №14 під керівництвом доктора Oksana Kunduzova. Основними напрямками роботи науковців цієї команди є визначення ролі біоактивних пептидів у регуляції процесів кардіального ремоделювання при гіпертрофії та серцевій недостатності у поєднанні з ожирінням, окреслення клітинних та молекулярних механізмів, які відбуваються в кардіоміоцитах у відповідь на біоактивні пептиди, при пов’язаному з ожирінням ремоделюванні міокарду.

За час стажування Крамар С. та Монастирська М. освоїли техніку виготовлення зрізів на кріомікротомі, методики гістологічного фарбування колагенових волокон, флуоресцентного забарвлення з використанням Wheat Germ Agglutinin (WGA), імунофлуоресцетного забарвлення (антитіла СD68+), опановано метод вестерн-блот, що застосовується для визначення специфічних протеїнів в екстрактах клітин або тканин.

Крамар С. та Монастирська М. за роботою на кріомікротомах.

Фотодокументування мікропрепаратів.

Крамар С. працювала також з сучасними лабораторними мікроскопами фірм «Logos» та «BIO-RAD», мала змогу вивчити принципи культивування культури клітин H9C2 та первинних фібробластів з серця мишей.

Монастирська М. проводила препарування аорти мишей, спостерігала за проведенням операцій на серці мишей та була присутня на первинних оглядах пацієнтів під керівництвом кардіолога, доктора Francoise Maupas Schwalm.

Оволодіння сучасними методами дослідження дасть можливість значно розширити спектр наукових методик при виконанні клінічних і експериментальних наукових робіт. Стажування зміцнило наукове співробітництво між Університетом Поля Сабатьє (Тулуза, Франція) та Тернопільським державним медичним університетом.

На дозвіллі.

Така співпраця сприяє проведенню спільних наукових досліджень, написанню та публікації наукових праць.

Висловлюємо щиру подяку адміністрації та міжнародному відділу університету, керівнику Erasmus+ в Paul Sabatier University Оксані Кундузовій за надану можливість бути учасником програми.