Меню Закрити

Стипендію ДААД отримала викладач ТДМУ

Уже вдруге отримала можливість наукового стажування (bilateraler Austauschdienst) за програмою Німецької служби академічних обмінів (ДААД) завідувач кафедри іноземних мов ТДМУ Надія Федчишин. Упродовж трьох місяців – 1 жовтня – 31 грудня 2018 року – вона проходила його у Берлінському університеті імені Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin) у Німеччині.

Згідно з науковими програмами DAAD, Німеччина пропонує можливості проведення досліджень, підвищення кваліфікації вчених, викладачів, студентів. Цього року Берлін та Бранденбург прийняли більше 600 здобувачів, серед яких значну частину склали студенти-бакалаври й магістри, відтак аспіранти, постдоки й професори.

Під час стажування Надія Федчишин працювала з науковцями кафедр порівняльної та загальної педагогіки Берлінського університету, де мала змогу вивчати особливості, зміст, закономірності, форми, методи та засоби навчання у німецькому виші. Стажування здійснено з метою закріплення професійних компетентностей, засвоєння європейського досвіду, формування особистісних якостей для виконання фахових завдань на якісному рівні в межах спеціальності, розробки пропозицій щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження інформаційно-комунікативних технологій навчання.

Особливою сторінкою стажування стала дослідницька робота в бібліотеці Берлінського університету Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum, яка є однією з найбільших бібліотек Європи.

BERLIN GERMANY – JULY 1 2014: Humboldt University Library in Berlin. It is one of the most advanced scientific libraries in Germany

Центр братів Грiмм займає10-поверхову будівлю, тут зберігається понад 2,5 млн. примірників книг. Наукові колекції університету з більш як 35 мільйонами експонатів належать до найбільш значимих на території німецькомовних держав. Збирання й систематизація колекцій було започатковане ще в 1700 році разом з заснуванням Прусської академії наук. Після 1810 року частина цих та інших наукових зібрань була передана університету.

21 листопада 2018 року на базі Берлінського технічного університету (TU Berlin) відбулася зустріч стипендіатів та науковий форум «Open Science – Open Societies: Weltweit vernetzt für globale Herausforderungen».

Надія Федчишин ознайомила учасників форуму з власними науковими розвідками щодо гуманістичного, морально-етичного та психолого-педагогічного спрямування гербартіанства, мережевим поширенням його парадигми у ХІХ-ХХ століттях у країнах Європи та Америки.

Цікавим акцентом стажування став захист дисертації науковця з Чилі Карлоса Хосе Віллат-Геррери на тему: «Ästhetische Erfahrung und Bildung. Eine phänomenologische, bildungstheoretische und pädagogische Neubetrachtung».

Стажування на кафедрі порівняльної педагогіки сприяло ознайомленню та вивченню нових різноаспектних, багатогранних наукових історико-педагогічних систем у порівняльному контексті, розширенню розуміння ретроспективних особливостей, теоретичного рівня, низки вихідних положень, дефініцій, без яких неможливе осягнення сутності педагогічної науки, освоєння досвіду німецьких науковців.

Разом із професором Дітріхом Беннером та завідувачем кафедри Мальте Брінкманном.

 Це стажування сприятиме проведенню спільних з німецькими колегами наукових досліджень, написанню та публікації наукових праць.

Отримана під час стажування інформація буде використана під час проведення практичних занять зі студентами та читання лекцій для слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Висловлюємо щиру подяку керівництву університету за надану підтримку наукового стажування.

Інформацію подала кафедра іноземних мов.