Меню Закрити

Викладач ТДМУ перебувала в Нью-Йорку з метою розширення міжнародної співпраці між закладами вищої освіти США і України

11-16 січня 2019 року заступник директора навчально-наукового інституту медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, доцент Людмила Мазур перебувала у Нью-Йорку (США) з метою розширення кола міжнародних зв’язків, начитки лекцій, прийому семестрових заліків та іспитів й атестації випускників, захисту практики у іноземних студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Медсестринство» та у випускників спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня «магістр».

Заочна (дистанційна) форма навчання в ТДМУ здійснюється протягом 10 років на основі наказу Міністерства освіти і науки України (№ 828 від 05.09.2008 р.). Запровадження та розвиток цієї форми навчання відбувається, враховуючи досвід навчальних закладів США та інших країн, де діє дистанційна (он-лайн) форма навчання для підготовки медсестер бакалаврів та магістрів, які мають базову медсестринську освіту і працюють в госпіталях.

Згідно з затвердженими вченою радою університету навчальними планами, навчання студентів завершується проведенням семестрових іспитів та державної атестації, які у студентів країн Північної Америки проводяться у локальних центрах в Нью-Йорку (США).

У 2018/2019 навчальному році начитка лекцій, прийом семестрових заліків та іспитів і державної атестації, захист практики у студентів-іноземців, громадян США та Канади, які навчаються на дистанційній формі, відбувся у 15 випускників заочної (дистанційної) форми навчання з числа іноземних студентів спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня «бакалавр» та у 3 випускників заочної (дистанційної) форми навчання з числа іноземних студентів спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня «магістр».

Державна атестація у бакалаврів медсестринства складалася з двох частин – теоретичної та практичної з відповідним технічним забезпеченням:

  1. Буклети з тестовими завданнями, змодельованими у рівноцінні варіанти (10 варіантів) по 150 запитань у кожному.
  2. Екзаменаційні білети з запитаннями у вигляді ситуаційних задач та практичних навичок.
  3. Для проведення практичної частини контрактери підготували необхідні фантоми, набори інструментів для виконання сестринських маніпуляцій і завдань, передбачених іспитовими випробовуваннями, а також набори медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги, реактиви та прилади.

За результатами державної атестації серед бакалаврів спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня – бакалавр 5 осіб отримали «відмінно», 10 осіб – «добре».

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» проводилася у вигляді публічного захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи в присутності членів Державної екзаменаційної комісії.

Під час захисту магістерських робіт було проведено онлайн-зв’язок з членами екзаменаційної комісії та викладачами кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими – керівниками наукових досліджень.

Було заслухано 3 магістерські роботи. «Відмінно» отримала 1 особа, «добре» – 2 особи.

Також Мазур Л.П. було проведено зустріч зі співробітниками медичного коледжу «Concord Rusam», обговорено методики дистанційного навчання в ТДМУ з використанням платформи Moodle. Окрім того, проаналізували алгоритм подачі пакетів документів та зарахування студентів на навчання за дистанційною формою на спеціальність «Медсестринство» (ОКР «бакалавр») на основі попередньо здобутого освітнього рівня «спеціаліст».

Незабутніми були прогулянки Манхеттеном, який особливо красивий з яскравою ілюмінацією в вечірні години та поїздка поромом до Стейтен-Айленда з виглядом на статую Свободи.

Результати цього візиту забезпечать подальше розширення міжнародної співпраці між закладами вищої освіти США і України та збільшення залучення іноземних громадян для здобуття вищої освіти в Україні, зокрема  в ТДМУ.