Меню Закрити

Завідувач кафедри ТДМУ у складі науковців європейського проекту «Ethisch-moralische Grund-Bildung»

Формування духовного світу дітей і молоді – складне завдання, що стоїть у центрі уваги педагогів, батьків, громадськості. Особливої актуальності воно набуло і в європейських країнах, коли проблеми соціального, економічного й політичного розвитку різних країн впливають на виховання підростаючого покоління. Засоби масової інформації та комунікації дедалі більше впливають на суспільство й особливо на молодь, пропагуючи насильство, прищеплюють моральний релятивізм, конформізм, цинічно-гедоністичне ставлення до повсякдення. Усе це призводить до відчуження дітей і молоді від норм моралі, спонукає їх до власних пошуків самореалізації, на основі заперечення духовності й моральності як суспільних і особистісно значущих феноменів. Саме низка таких проблемних питань і стала предметом дослідження науковців європейського проекту «Ethisch-moralische Grund-Bildung» (EMGB) (2019-2023).

Завідувач кафедри Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського Надія Федчишин увійшла до групи фахівців, які беруть участь у цьому Міжнародному проекті з метою аналізу формування морально-етичної компетентності школярів на заняттях з дисципліни «Етика», розробки методичного інструментарію для шкільного предмету та рекомендацій для вчителя.

У цьому проекті задіяні вчені з Німеччини, Польщі, Болгарії, Чехії, Словакії, Фінляндії, Литви, Японії, Китаю, Шотландії і України. Друге засідання відбулося 21-23 лютого 2019 року у Берлінському університеті імені Гумбольдта. Учасники розглянули низку питань, пов’язаних з висвітленням формування морально-етичних компетентностей школярів у різних країнах, проблематику підготовки навчальних планів для цього предмету, підручників, посібників, професійну підготовку вчителя з етики.

Науковці підтвердили значущість роботи педагога у формування духовності молодої людини на основі вікових особливостей, а також висунення на перший план не середовищних факторів, а особистісного, внутрішнього розвитку моральних, етичних й естетичних рис таких, як толерантність, плюралізм думок, довіра, взаємна повага, свобода, які забезпечуються законом, автономія особистості, самостійність, вільний вибір, компетентність, відповідальність, вміння брати на себе рішення. Наступне засідання відбудеться 26-28 вересні в університеті м. Трнава, Словакія.

Інформацію подала кафедра іноземних мов.