Меню Закрити

Професор ТДМУ виступила з доповіддю на міжнародній конференції з фармакоекономіки

27-28 березня 2019 року вперше у Центральній та Східній Європі відбулася конференція Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR у Варшаві на тему «Управління спільною оцінкою медичних технологій (ОМТ), державними закупівлями та справедливе ціноутворення: розуміння засновані на доказових даних та практичні рекомендації (Navigating Joint HTA, Procurement, and Fair Pricing — Evidence-Based Insights and Practical Recommendations»)».

Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевськогота Експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ України на цьому форумі представляла Олександра Олещук, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією.

Широкий європейський масштаб конференції об’єднав понад 200 експертів з Європейської комісії, профільних міністерств, регіональних та міжнародних агентств з ОМТ, науковців, індустрії та пацієнтів для розгляду актуальних питань політики охорони здоров’я в Європі.

Учасниками Української делегації були представники різних зацікавлених сторін, а саме Міністерство охорони здоров’я України, профільні організації з ОМТ в Україні – Департамент з оцінки медичних технологій ДЕЦ МОЗ, Експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ, науковці Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького, Національного фармацевтичного факультету, Київського національного економічного університету імені В.Гетьмана, вітчизняні та іноземні виробники лікарських засобів.

Ключові напрями української політики у галузі регулювання фармацевтичного ринку в рамках конференції презентував заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик.

 

Український відділ Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR організував Українське засідання, яке було включено до офіційної програми конференції. Цей форум під назвою «Національна фармацевтична політика в Україні: реалізація та майбутні напрямки» («National pharmaceutical policy in Ukraine: implementation and future directions») відбувся  27 березня 2019 року та мав особливий інтерес учасників.

З вітальним словом виступили виконавчий директор ISPOR Ненсі Берг (Nancy Berg) та президент Українського відділу ISPOR Ореста Піняжко.

У рамках конференції заступник міністра Роман Ілик презентував ключові напрямки української політики у галузі регулювання фармринку, які уряд визначив для себе пріоритетом на наступні 6 років. На переконання профільного заступника міністра, фундамент досягнення цих цілей полягає у розвитку оцінки медичних технологій, впровадження європейських правил біоеквівалентності як обов’язкової вимоги до лікарських засобів, запровадження унікального маркування та кодування упаковок препаратів і розвиток електронних інструментів охорони здоров’я. Це прогресивні практики, що допомагають у всьому світі поліпшувати доступ пацієнтів до якісних та ефективних ліків та раціонально використовувати кошти бюджету на закупівлю найнеобхідніших лікарських засобів для населення. Також безперечними пріоритетами залишаються розвиток та удосконалення Національного переліку основних лікарських засобів і оновлення та розширення програми реімбурсації «Доступні ліки».

Професор Олександра Олещук як завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією та Голова експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів виступила з англомовною доповіддю «HTA implementation in Ukraine: EML in development and practice».

В Українському засіданні взяли участь українські та міжнародні експерти,  серед яких Марцін Чех, колишній заступник Міністра охорони здоров’я Польщі, завідувач кафедри фармакоекономіки Варшавського технологічного університету.

Навчальні симпозіуми першого дня конференції включали панельну дискусію щодо доступу пацієнтів до інноваційних лікарських засобів та ролі при цьому угод керованого доступу (Improving Patient Access to Innovative Cancer Therapies: The Role of Managed Entry Agreements. Доповідачі: Luka Vončina, Croatia; Tim Wilsdon, United Kingdom; DenisVujicic, Poland; Stanimir Hasardzhiev, Bulgaria; FrancisArickx, Belgium). Наступна панельна дискусія була не менш актуальною, адже стосувалася теми імплементації політики щодо біосимілярів для підвищення доступу до високовартісних біопрепаратів у країнах Центральної та Східної Європи (The Implementation of Sustainable Biosimilar Policies to Increase Access to Biological Medicinesin CEE Countries. Доповідачі: RokHren, Slovenia; AndrásInotai, Hungary; Marcin Czech, Poland; Maarten Van Baelen, Slovakia). На третьому навчальному симпозіуму експерти з Угорщини (Zoltán Kaló; IstvánBitter; Bertalan Németh, Hungary) презентували мультидисциплінарні підходи у зниженні незадоволеної потреби при лікування шизофренії (Multi-Disciplinary Approaches to Address the Unmet Need in Schizophrenia).

Другий день конференції Navigating Joint HTA, Procurement, and Fair Pricing — Evidence-Based Insights and Practical Recommendations» був присвячений розгляду питань обігу та оцінки лікарських засобів у країнах Центральної та Східної Європи.

Пленарні засідання та сесії були майданчиком для отримання практичних знань та обміну досвідом щодо використання оцінки медичних технологій:

Таким чином, участь у конференції Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR стала вагомим фактором забезпечення ефективного впровадження оцінки медичних технологій в Україні щодо діяльності профільних організацій, а саме Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ України та Департаменту з оцінки медичних технологій ДЕЦ МОЗ України, а також впровадження ОМТ в навчальний процес вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів.