Меню Закрити

У ТНМУ відбулася конференція «Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень», присвячена пам’яті професора Костянтина Волкова

10-11 жовтня 2019 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень», присвячена пам’яті професора Волкова Костянтина Степановича. Заходи організовані навчально-науковим інститутом морфології ТНМУ та обласним товариством АГЕТ. У роботі взяли участь 54 делегати з вищих медичних навчальних закладів України.

До початку конференції на електронну скриньку конференції надійшли 120 робіт, авторами яких є науковці Національного медичного університету імені О.Богомольця, Буковинського державного медичного університету, Української медичної стоматологічної академії, Вінницького національного медичного університету імені М.Пирогова, Івано-Франківського національного медичного університету, Сумського державного університету, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Житомирського національного агроекологічного університету, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Одеського національного медичного університету та інші.

Під час 2 пленарних та секційного засідань було заслухано і обговорено 28 наукових доповідей, які стосувалися таких напрямків:

–        морфофункціональні зміни органів систем організму у віковому аспекті;

–        онтогенетична морфологія;

–        функціональна морфологія;

–        структурне забезпечення пристосувально-компенсаторних процесів;

–        морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології;

–        сучасні морфологічні методи дослідження тканин і органів у нормі та патології;

–        моделі, методи, алгоритми та програмні засоби аналізу морфологічної інформації.

З вітальним словом до учасників конференції від імені ректора ТНМУ, професора Михайла Корди звернувся проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ.

Пленарне засідання відкрила директор ННІ морфології, завідувач кафедри гістології та ембріології, професор Зоя Небесна, представивши фільм-доповідь про життєвий і науковий шлях професора Костянтина Степановича Волкова «Жив любов’ю і любив життя».

Професор кафедри гістології, цитології та ембріології Національного медичного університету імені Богомольця Людмила Стеченко представила доповідь «Пам’ять і спогади про засновників школи електронної мікроскопії професора С.Сморщка та професора К.Волкова».

Фільм-презентацію «Внесок професора К.Волкова у формування морфологічної школи України» представили завідувач кафедри клінічної анатомії і оперативної хірургії, професор Сергій Білаш та професор кафедри гістології, цитології та ембріології Галина Єрошенко Української медичної стоматологічної академії.

Професори ТНМУ Володимир Бігуняк, Степан Вадзюк, Ігор Галайчук та Володимир Гощинський виступили з доповіддю «Спогади про друга, колегу, велику людину».

Завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги професор Микола Швед представив доповідь «Слова пам’яті про великого науковця та доброго друга».

Зі словами поваги і пам’яті про великого вченого, науковця та добру людину виступили професор кафедри анатомії людини імені М.Туркевича Буковинського державного медичного університету Тетяна Хмара та професор кафедри медичної біології Вінницького національного медичного університету імені М.Пирогова Раїса Піскун.

Робота другого пленарного та секційного засідання розпочалася доповіддю професора кафедри гістології, цитології та ембріології Національного медичного університету імені О.Богомольця Людмили Стеченко «Аналіз передсердних гранул у щурів з цукровим діабетом». Поділилася науковими результатами, щодо особливостей вивчення стану передсердних гранул і автофагії за умов стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету 1 типу.

Завідувач кафедри оперативної хірургії та клінічної анатомії, професор Михайло Гнатюк доповів про важливість повноцінного оволодіння студентами практичних навичок засвоєння клінічної анатомії з оперативною хірургією.

Дмитро Коваль доповів про особливості структурних змін у тканинах яєчка щурів у процесі хронічного отруєння ацетилсаліциловою кислотою.

Андрій Слива зосередив увагу на особливостях показників клітинного імунітету у жінок пре- та менопаузального віку з гіперпластичними процесами ендометрію.

Асистент кафедри морфології людини Сумського державного університету Інна Хоменко представила доповідь про гістологічну будову щитоподібної залози за умов змодельованої позаклітинної дегідратації легкого, середнього та важкого ступенів.

Доповідь Тараса Вересюка стосувалася особливостей структурно-просторової перебудови артерій задніх кінцівок щурів при гострій двогодинній ішемії та наступній реперфузії, викликаній накладанням артеріального турнікета.

Асистент кафедри медичної біології ТНМУ Оксана Ярема акцентувала увагу на структурно-функціональних змінах порожньої та клубової кишок при алюмінієвій інтоксикації у тварин в динаміці експерименту.

Серед учасників конференції відбулася активна та плідна наукова дискусія. Жваве обговорення доповідей свідчили про актуальність та високу практичну цінність отриманих результатів експериментальних досліджень.

Учасникам у рамках конференції була проведена екскурсія у лабораторію імуногістохімічних та імуноцитохімічних досліджень і лабораторію електронної мікроскопії.

Щиро дякуємо адміністрації ТНМУ за сприяння та допомогу в організації та проведенні наукового форуму, вдячні усім учасникам і слухачам нашої конференції.

Інформацію надав колектив кафедри гістології та ембріології.