Меню Закрити

Гостра хірургічна патологія

Кафедра загальної хірургії

Відповідальний за впровадження – Гриньків Н.І.

Короткий опис дисципліни – «Гостра хірургічна патологія» є клінічною дисципліною, під час вивчення якої відбувається засвоєння студентами базових теоретичних знань з питань організації хірургічної допомоги, десмургії, кровотечі та її зупинки, різноманітних травматологічних уражень, хірургічної інфекції, анестезіології та реанімації, обстеження хірургічного хворого тощо. Засвоєння теоретичного матеріалу супроводжується набуттям відповідних інтегральних, загальних і фахових компетентностей.