Меню Закрити

Маркетингові інструменти аналізу фармацевтичного ринку

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків

Відповідальний за впровадження – проф. Грошовий Т.А.

Розподіл  годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції – 10 год, практичні заняття – 40 год, самостійна робота – 70 год.

 

Короткий опис дисципліни – навчальна дисципліна є необхідною складовою комплексної підготовки і забезпечення високої кваліфікації фармацевтичних спеціалістів, які набудуть можливості якісного виконання функціональних обов’язків, підприємницької діяльності в умовах ринку, а також здійснення загального та маркетингового управління фармацевтичними підприємствами, оптовими фірмами та аптеками різних форм власності.

Метою вивчення  дисципліни є комплексна підготовка фахівців, яка зумовлена необхідністю вивчення методологічних і методичних аспектів дослідження складових маркетингового середовища, прогнозування ринкової кон’юнктури для визначення стану та тенденцій розвитку фармацевтичного ринку.

Вивчення дисципліни дозволить сформувати цілісну систему компетентностей щодо методів і прийомів дослідження зовнішнього й внутрішнього середовища підприємства, поглибити знання щодо системи, методів та алгоритмів збору і аналізу інформації про фармацевтичний ринок і маркетингове середовище підприємства, звітування про результати досліджень, використання результатів маркетингових досліджень з метою забезпечення високої конкурентної позиції підприємства.

Навчальна дисципліна забезпечує формування знань щодо теоретичних понять, категорій, систем, інструментарію, алгоритмів процесів проведення маркетингових досліджень; відпрацювання основних методів та методики проведення маркетингових досліджень ринку лікарських засобів, медичних виробів і супутніх товарів аптечного асортименту, а також технології проведення досліджень щодо поведінки індивідуальних споживачів та організацій-споживачів, конкурентів, постачальників, посередників та інших суб’єктів фармацевтичного ринку; набуття практичних вмінь розв’язання конкретних ринкових ситуацій, що виникають у процесі проведення маркетингових досліджень; формування навичок творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності фармацевтичного підприємства за результатами проведених досліджень; дослідження механізмів проведення аналізу конкурентоспроможності та іміджу підприємства і його продукції.