Меню Закрити

У ТНМУ відбувся другий Міжнародний україно-німецький симпозіум «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики в умовах реформування та перспективи розвитку»

22-24 вересня 2020 року у Тернопільському національному медичному університеті імені І. Горбачевського відбувся Другий міжнародний україно-німецький симпозіум «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики в умовах реформування та перспективи розвитку», організований та проведений спільно з Акконським гуманітарним університетом Берліну за підтримки Федерального міністерства охорони здоров’я Німеччини.

Уже стало доброю традицією для кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я ТНМУ організовувати у вересні Міжнародний українсько-німецький симпозіум, присвячений актуальним питанням громадського здоров’я, висвітлюючи як глобальні виклики для здоров’я, так і проблеми громадського здоров’я на регіональному рівні.

Враховуючи виклик сьогодення – пандемію COVID-19, який постав перед усіма країнами світу, великий інтерес учасниками симпозіуму було виявлено до тематики «Громадське здоров’я в глобальному та регіональному просторі – виклики в умовах пандемії COVID-19». Саме цією проблемою було зумовлено проведення симпозіуму дистанційно в онлайн режимі задля дотримання усіх карантинних заходів.

Відкриття заходу розпочалося з вітальних промов т.в.о. ректора Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського МОЗ України, д-ра біол. наук, проф. І.М.Кліща,

д-ра мед. наук, проф. Акконського Гуманітарного університету Берліну Тімо Ульріхса (Prof. Timo Ulrichs, Akkon University of Human Sciences, Berlin)

та в.о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігоря Кузіна.

На симпозіумі розглядали також питання освітньої діяльності в галузі громадського здоров’я та підготовки фахівців, формування концепції здорового способу життя і промоції здоров’я, безпеки пацієнта, діагностичні помилки на різних рівнях надання медичної допомоги, інфекційні та неінфекційні захворювання та їх вплив на стан здоров’я населення.

Окрім цього, важливими напрямками роботи конференції були міждисциплінарна і міжсекторальна співпраця у напрямку громадського здоров’я, проблеми кадрового забезпечення сфери громадського здоров’я, управління в громадському здоров’ї, системи охорони здоров’я, механізми їх фінансового забезпечення та правові та етичні засади громадського здоров’я.

Під час пленарного засідання виступили:

Професор Тімо Ульріхс (Timo Ulrichs – Akkon University of Human Sciences, Berlin) з доповіддю «Corona Virus and COVID-19 and Health Care System in Ukraine»;

координатор проекту Інституту досліджень та міжнародної співпраці Акконського Гуманітарного університету Берліну  Габі Фельдман з доповіддю German-Ukrainian Partner Project «Strengthening the Health System in Ukraine by Promoting Health Sciences and Effective Bilateral Collaboration» (Gaby Feldmann, Akkon University of Human Sciences, Berlin), в якій колега з Німеччини згадала історичні віхи розвитку співпраці  Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського та Акконського гуманітарного університету Берліну та окреслила перспективи подальшої співпраці.

Не менш цікавими були доповіді німецьких колег Пітії Грістової «The German Eastern Business Association», яка представляла Німецько-Східну бізнес асоціацію (Petya Hristova, German Eastern Business Association (OAOEV)) та доктора Анки Спури «Federal Centre for Health Education in Communication Processes in the Corona Pandemic», представниці федерального центру з питань освіти про здоров’я (Dr. Anke Spura, Federal Centre for Health Education (BZgA)).

У пленарному засіданні симпозіуму також взяв участь професор, завідувач курсу фтизіатрії кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії ТНМУ Леонід Грищук, який підняв актуальне питання епідеміології туберкульозу в Україні «Мультирезистентні форми туберкульозу в Тернопільській області України».

Цікавими та актуальними були доповіді завідувачів та професорів профільних кафедр громадського здоров’я ВНЗ України, зокрема Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Шупика, Національного університету «Острозька академія», ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».

Доктор наук з державного управління, професор кафедри управління охорони здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Шупика Зоряна Гбур виступила з доповіддю «Концептуальні засади логістики нового часу в сучасній українській медицині».

Завідувач кафедри громадського здоров’я, доцент, к. мед. н., заступник голови правління ГО «Українська асоціація громадського здоров’я» Ігор Гущук під час доповіді «Гігієнічні підходи до питання розбудови системи охорони громадського здоров`я України».

Асистент кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Буковинського державного медичного університету Любов Власик виступила з доповіддю «Досвід пацієнта та його роль у медичній активності на прикладі економічно активного населення».

Подальші обговорення проблем громадського здоров’я відбулися на секційних засіданнях.

Потрібно відзначити, що у симпозіумі взяли активну участь студенти, які здобувають ступінь магістра з громадського здоров’я у ТНМУ, зокрема на одному з секційних засідань Шишацька І.М. виступила з доповіддю «Роль центрів громадського здоров’я у розвитку паліативної допомоги в Україні в умовах реформування медичної галузі».

Загалом у Другому міжнародному україно-німецькому симпозіумі з громадського здоров’я взяли участь понад 100 учасників, серед яких професори, викладачі та студенти, організатори та фахівці галузі громадського здоров’я України та інших країн, зокрема Німеччини та Польщі (Університет в Бєльско-Бялій, Ягелонський університет, Жешувський політехнічний університет). Українську сторону представляли понад 30 закладів вищої освіти, наукових та лікувально-профілактичних закладів.

Обмін досвідом та отримані знання в процесі дискусії сприятимуть створенню наукового підґрунтя для формування стратегічних рішень в галузі громадського здоров’я та розвитку освітньої діяльності щодо підготовки фахівців громадського здоров’я в Україні.