Меню Закрити

Актуальні питання організації стоматологічної допомоги населенню

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я

Відповідальний за впровадження – доц. Литвинова О.Н.

Короткий опис дисципліни – Вивчення актуальних питань організації стоматологічної допомоги населенню формує у студентів цілісну уяву про проблемні питання поєднання державної, регіональної і місцевої політики охорони здоров’я населення, координації діяльності органів і закладів охорони здоров’я, в тому числі стоматологічних, різних форм власності і різного підпорядкування, теоретичних основ економіки як науки та практичних навичок щодо використання основних економічних законів, принципів та методів, які використовуються в діяльності галузі та закладів охорони здоров’я, зокрема стоматологічних.

Актуальними залишаються принципово важливі питання для подальшого розвитку інституту лікаря-стоматолога загальної (сімейної) практики, і насамперед, підготовки спеціаліста та його сертифікації. Нові економічні умови, за яких з’являються позабюджетні стоматологічні заклади та платні медичні послуги, збільшення обсягу підготовки лікарів-стоматологів у ВМНЗ на контрактних умовах, у тому числі, визначають необхідність розгляду та аналізу актуальних питань організації роботи лікаря-стоматолога.