Меню Закрити

Дизайн експерименту у фармацевтичній розробці

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків

Відповідальний за впровадження: доц. Белей Н.

Навчальна дисципліна «Дизайн експерименту у фармацевтичній розробці» належить до вибіркових дисциплін циклу професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 226 «Фармація». Розробка лікарських засобів, як наука, що базується на загальних закономірностях технологічних і біофармацевтичних наук, вивчає основні етапи створення лікарських засобів, методи дизайну експерименту, математико-статистичні методи дослідження впливу різних фармацевтичних факторів на хімічні, фізичні і технологічні властивості вихідної сировини, напівпродуктів і показники якості лікарських засобів у різних лікарських формах, термін придатності і стабільність препаратів, вибір упакування.