Меню Закрити

Тиждень іноземних мов у ТНМУ: нові реалії

Цьогоріч, в умовах пандемії коронавірусу, з 19 квітня по 23 квітня 2021 року кафедрою іноземних мов було проведено дистанційно Тиждень іноземних мов. Метою цього заходу є формування позитивної мотивації студентів до вивчення іноземних мов, активізація творчого потенціалу для вдосконалення навичок й умінь професійного іншомовного монологічного та діалогічного мовлення студентів всієї групи, підвищення зацікавленості навчальною дисципліною та розширення світогляду.

Стрімкі зміни, що відбуваються в суспільстві з урахуванням нових реалій, продиктованих Covid-19, осучаснення освітньої системи, досягнення в галузі теорії та практики навчання іноземних мов ставлять перед освітньою системою України необхідність оновлення змісту та методів застосування інноваційних підходів до викладання іноземних мов та іноземних мов за професійним спрямуванням.

У Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського всі заняття проводяться у загальноуніверситетській платформі «Teams», в межах якої ми можемо використовувати будь-який онлайн-сервіс, що і продемонстрували студенти 207 групи другого курсу медичного факультету на занятті у доц. Єлагіної Н.І під час проведення Тижня іноземних мов. Робота у такому режимі мотивує студентів брати активну участь у процесі навчання; встановлює зворотний зв’язок в системі «викладач-студент»; надає можливість застосування набутих навичок і знань в реальному житті; сприяє самостійній творчій діяльності тих, хто навчається. Такого роду додатки використовуються з метою введення нового лексичного і граматичного матеріалу чи перевірки уже засвоєної теми, для розвитку лексичних, граматичних і фонетичних навичок студентів і вдосконалення їх умінь в читанні, аудіюванні, говорінні та письмі.

Здивували своєю креативністю студенти 114 групи першого курсу медичного факультету на занятті у доц. Колодницької О.Д. З нагоди 23 квітня – Міжнародного дня англійської мови (English Language Day) заняття розпочалось із перегляду інформативного відео про вивчення англійської мови різними націями, а також презентацію «How to learn English online: tips for doctors», в якій детально проаналізовано онлайн-платформи для вивчення медичної англійської мови, дано рекомендації щодо перегляду найкращих фільмів на медичну тематику, список безкоштовних англомовних онлайн-бібліотек і онлайн ресурсів для спілкування англійською мовою.

114 група старанно підготувалась до теми заняття «Blood vessels». Кожен студент мав змогу спробувати себе у ролі викладача, підготувавши креативні завдання, а саме вікторини, цікаві кросворди, анаграми, quiz у Google Forms на основі короткометражних фільмів, презентацій, цікавих фактів про кров і кровоносні судини, захворювання крові, що, безумовно, сприяло вдосконаленню навичок й умінь професійного іншомовного монологічного та діалогічного мовлення студентів.

На занятті з англійської мови під керівництвом доц. Прокоп І.І. студенти 104 групи першого курсу медичного факультету проявили творчі здібності при підготовці та виконанні цікавих завдань і вправ до теми «Blood. Blood Groups» з використанням інтерактивної дошки; проведенні вікторин і тематичних ігор на знання найуживаніших медичних термінів із використанням систем Kahoot та LearningApps.org; обговоренні презентацій та відеофільму; розв’язанні анаграм, кросвордів тощо. Інтерактивне заняття у формі дидактичної гри сприяло розвитку у студентів логічного мислення і мовлення, ерудиції, творчих здібностей, кмітливості, спостережливості, допитливості, уміння висловлювати власну думку.

Студенти 101 групи першого курсу медичного факультету на занятті доц. Бобак М.І. підготували презентацію на тему: «Blood Diseases. Leukemia. Anaemia. Hemophilia». Студенти поділились цікавою інформацією, демонстрували відео та брали активну участь в обговоренні.

Насиченим, творчим та інтерактивним було заняття «Blood Groups» у 121 групі першого курсу медичного факультету. Заняття проводила доц. Кітура Г.Я. Студенти вразили своєю креативністю, показали високий рівень володіння медичною термінологією, вміння швидко реагувати на запитання та злагоджено працювати у командах.

Доц. Гуменна І.Р. та студенти 212 групи другого курсу медичного факультету провели захід, присвячений ментальному здоров’ю. Студенти  підготували креативні презентації про найпоширеніші проблеми ментального здоров’я, чому необхідно піклуватись про себе, про корисні звички та способи покращення здоров’я. Відтак, ключовою стала фраза «A Good Health is the Best Wealth». Також студенти висловили власні думки стосовно здорового способу життя. Підсумовуючи отриману інформацію дійшли до спільного висновку, що з благополуччя особистого починається і благополуччя суспільне.

Студенти 111 групи першого курсу медичного факультету підготували презентації на тему «Blood. Blood Groups». З метою закріплення нового лексичного матеріалу проводили quiz у програмі Kahoot та разом з викладачем Гантімуровою Н.І. розв’язували кросворди.

Одним із складників вивчення латинської мови студентами-медиками, фармацевтами, стоматологами, реабілітологами є вироблення навичок грамотного використання латинської анатомічної, клінічної, хіміччної номенклатури, розуміння назв лікарських препаратів і номенклатурних найменувань, умінь написати латинську частину рецепту. Так, студенти медичного факультету гр. МТ-101 та МТ-102 на занятті у проф. Федчишин Н.О. аналізували структуру та правила виписування рецепту, вивчали техніку перекладу рецептурного листка. Зацікавлено вправлялися студенти у методі «Мікрофону» (що таке рецепт, які дієслова та в яких формах використовуються у рецепті), методиці незакінченого речення та мозкового штурму.

Доц. Паласюк Г.Б. під час проведення заняття на тему «М’які форми ліків» зі студентами 117 групи першого курсу медичного факультету застосувала методику проблемно-орієнтованого навчання. Студенти підготували короткі виступи з презентаціями, активно обговорювали проблемні питання теми, брали участь у дискусії, оцінювали вміння виписувати рецепти і самостійно виправляли помилки своїх колег.

Заняття з латинської мови в 109 групі першого курсу медичного факультету з доц. Саварин Т.В. проходило з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні студентів  за допомогою інноваційних педагогічних технологій, якими передбачається самостійна групова дослідницько-пошукова діяльність студентів. Студенти були попередньо розділені на три групи. Завданням кожної групи було пояснити певну частину теми заняття якомога чіткіше і цікавіше, щоб інші студенти зрозуміли і закріпили новий матеріал. З цією метою були використані різні методи й засоби навчання: пояснення з використанням презентацій, закріплення матеріалу за допомогою кросвордів, загадок, розроблених вправ, застосуванням мультимедійних засобів тощо.

Роль викладача полягала у тому, щоб опитати студентів і визначити групу студентів, яка найкраще справилась із завданням за результатами самостійної роботи. Застосування цього методу сприяє розвитку пізнавальних, творчих навичок студентів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити.

Зі студентами 108 групи першого курсу медичного факультету доц. Ворона І.I. провела конкурс на знання латинської мови “Nulla est medicina sine lingua Latina”, який дав можливість в ігровій формі повторити, узагальнити, закріпити вивчений матеріал, перевірити набуті вміння та навички написання рецептів. Студенти підготували цікаві презентації про виписування рецептів на рідкі форми ліків та легенду про те, як рідкі лікарські форми стали відомими.

Студенти 122 групи першого курсу медичного факультету на занятті доц. Нахаєвої Я.М. розгадували кросворди до теми «Рідкі форми ліків», виписували рецепти, підготували низку презентацій у яких висвітлили наступні теми: «Латинська мова і сучасність», «Міфологічні аспекти в медицині», «Латинські афоризми та їхні українські відповідники», та «Назви частин людського тіла».

У межах Тижня іноземних мов студенти більшості груп різних факультетів підготували презентації занять. Слід відзначити особливу активність студентів 120 групи першого курсу медичного факультету на практичному занятті з латинської мови викладача Волощук М. В. Студенти презентували тему: «Рідкі лікарські форми». Підготовлене студентами заняття було насиченим, змістовним та повчальним.

Викладач Коцюба Р.Б. провів інтерактивне заняття з латинської мови на тему: «Іменник. Загальний огляд іменників» із 156 групою факультету іноземних студентів. Заняття проходило у формі вікторини. Студенти підготували презентацію із зображенням різних органів. Завданням студентів було відгадати назву органів латинською мово та визначити відміну іменників.

Професорсько-викладацький склад висловлює щиру подяку усім за активну участь у Тижні іноземних мов.

Інформацію подала кафедра іноземних мов.