Меню Закрити

Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи

«Європейська ліга професійного розвитку» (ELPD) разом з Білостоцьким університетом (факультет
Наук про Освіту) організовує дистанційне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування за темою: “Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи”. 
Дати проведення: 11 жовтня-19 листопада 2021 року
Метою стажування є поглиблення знань та розвиток компетенцій науково- дидактичного колективу українських університетів з точки зору викликів, рішень та перспектив у викладацькій та науково-дослідній діяльності в сучасному університеті.
Стажування організоване за допомогою програмного комплексу ZOOM з перекладом онлайн-конференцій на українську мову. 506. Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України (1)
Після завершення стажування учасникам буде виданий сертифікат про проходження міжнародного стажування загальною тривалістю 180 год (6 кредитів ECTS).
РЕЄСТРАЦІЯ ТА ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ:
Додаткова інформація за телефоном: +38063 333 9152