Меню Закрити

Затверджено Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук

17 листопада 2021 року, на черговому засіданні Уряду затверджено “Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук” https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-prisudzhennya-pozbavlennya-naukovih-stupeniv-1197-171121

Документ сприятиме врегулюванню присудження наукового ступеня доктора наук, позбавлення наукових ступенів, визнання наукових ступенів, здобутих в іноземних ЗВО, організації роботи суб’єктів атестації наукових кадрів, а також атестації осіб, підготовку яких на здобуття наукових ступенів кандидата або доктора наук розпочато до 1 вересня 2016 року.

Основні новації цього порядку:

  • державне визнання рівня наукової кваліфікації доктора наук;
  • урегулювання захисту дисертації у вигляді наукової доповіді на основі публікацій у міжнародних рецензованих виданнях;
  • урегулювання процедури атестації здобувачів наукового ступеня доктора наук, підготовка яких здійснювалася шляхом самостійної підготовки наукових досягнень до захисту;
  • відбудеться повне оновлення спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій;
  • зберігається можливість захисту в нових спецрадах здобувачів наукового ступеня кандидата наук;
  • вводиться обов’язкова трансляція публічного захисту здобувача;
  • урегулювання оплати праці фахівців, які беруть участь у експертизі дисертацій;
  • імплементовано процедури дотримання академічної доброчесності учасниками публічного захисту;
  • відновлено процедуру позбавлення наукових ступенів.

Порядок прсудження ступеня доктора наук_2021