Меню Закрити

Спеціальність “Медицина”, ОПП “Лікувальна справа”

1 КУРС

 1. Правознавство (Силабус дисципліни)
 2. Біологія індивідуального розвитку (Силабус дисципліни)
 3. Прикладна хімія в медицині (Силабус дисципліни)
 4. Історія медицини (Силабус дисципліни)
 5. Академічне письмо (Силабус дисципліни)
 6. Громадянська культура і толерантність (Силабус дисципліни)
 7. Демократія від теорії до практики (Силабус дисципліни)
 8. Соціологічні аспекти громадянського суспільства (Силабус дисципліни)
 9. Політологія (Силабус дисципліни)
 10. Філософія збереження здоров’я (Силабус дисципліни)
 11. Основи української медичної термінології (Силабус дисципліни)
 12. Людяність та емпатія в роботі медика (Силабус дисципліни)

2 КУРС

 1. Основи соціологічних досліджень (Силабус дисципліни)
 2. Англійська медична термінологія (Силабус дисципліни)
 3. Актуальні питання медичної ембріології (Силабус дисципліни)
 4. Основи медичних комунікацій (Силабус дисципліни)
 5. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин (Силабус дисципліни)
 6. Біоетика доклінічних та клінічних наукових досліджень (Силабус дисципліни)
 7. Медична етика (Силабус дисципліни)
 8. Логіка та критичне мислення (Силабус дисципліни)
 9. Німецька медична термінологія (Силабус дисципліни)
 10. Основи економічної теорії (Силабус дисципліни)
 11. Академічна доброчесність (Силабус дисципліни)

3 КУРС

 1. Англійська клінічна медична термінологія (Силабус дисципліни)
 2. Основи раціонального харчування дітей (Силабус дисципліни)
 3. Клінічна біохімія (Силабус дисципліни)
 4. Мікробна екологія людини (Силабус дисципліни)
 5. Клітинні технології в медицині (Силабус дисципліни)
 6. Основи електрокардіографії (Силабус дисципліни)
 7. Функціональна діагностика опорно-рухового апарату з основами м’язового тестування та електроміографії (Силабус дисципліни)
 8. Основи клініко-лабораторної діагностики (Силабус дисципліни)
 9. Культура медичної професійної мови і спілкування (Силабус дисципліни)
 10. Психофізіологія (Силабус дисципліни)
 11. Професійна медична комунікація лікаря з пацієнтом українською мовою (Силабус дисципліни)
 12. Збудники актуальних інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом (Силабус дисципліни)
 13. Внутрішньолікарняні інфекцій (Силабус дисципліни)
 14. Лікувально-реабілітаційний масаж (Силабус дисципліни)

4 КУРС

 1. Актуальні питання ендоскопії (Силабус дисципліни)
 2. Біопсійна діагностика (Силабус дисципліни)
 3. Особливості перебігу захворювань внутрішніх органів у людей похилого віку (Силабус дисципліни)
 4. Практична дієтологія. Типологічні особливості харчової поведінки людини (Силабус дисципліни)
 5. Комунікативні навички в медичній практиці (Силабус дисципліни)
 6. Планування сім’ї. Контрацепція (Силабус дисципліни)
 7. Актуальні питання малоінвазивних хірургічних технологій (Силабус дисципліни)
 8. Репродукція людини  (Силабус дисципліни)
 9. Нейроанатомія (Силабус дисципліни)
 10. Первинна паліативна допомога (Силабус дисципліни)
 11. Актуальні питання топічної діагностики патології нервової системи (Силабус дисципліни)
 12. Основи сомнології (Силабус дисципліни)
 13. Медична біотехнологія (Силабус дисципліни)
 14. Мікробіологічні засади раціональної антибіотикотерапії (Силабус дисципліни)
 15. Тропічна медицина (Силабус дисципліни)
 16. Превентивна медицина в клініці внутрішніх хвороб (Силабус дисципліни)

5 КУРС

 1. Патофізіологія невідкладних станів (Силабус дисципліни)
 2. Побічна дія ліків (Силабус дисципліни)
 3. Актуальні питання паліативної допомоги онкохворим (Силабус дисципліни)
 4. Секційний курс (Силабус дисципліни)
 5. Актуальні паразитарні хвороби людини (Силабус дисципліни)
 6. Актуальні питання ранньої діагностики онкологічних захворювань вуха, горла та носа (Силабус дисципліни)
 7. Основи ультразвукової діагностики (Силабус дисципліни)
 8. Актуальні питання пластичної хірургії та регенеративної медицини (Силабус дисципліни)
 9. Сучасні біомаркери в клініці внутрішніх хвороб (Силабус дисципліни)
 10. Збудники інфекційних діарей (Силабус дисципліни)
 11. Підліткова медицина (Силабус дисципліни)
 12. Перинатальна допомога (Силабус дисципліни)
 13. Паліативна допомога і геріатрія (Силабус дисципліни)
 14. Актуальні проблеми кардіології (Силабус дисципліни)

6 КУРС

Вибіркові профілі

 1. Внутрішня медицина
 2. Загальна практика – сімейна медицина
 3. Хірургія
 4. Акушерство і гінекологія

Блок вибіркових дисциплін

 1. Вакцинопрофілактика інфекційних хвороб (Силабус дисципліни)
 2. Малоінвазивна урологія (Силабус дисципліни)
 3. Актуальні питання андрології (Силабус дисципліни)
 4. Актуальні питання трансфузіології (Силабус дисципліни)
 5. Конфліктологія (Силабус дисципліни)
 6. Фізична та реабілітаційна медицина (Силабус дисципліни)
 7. Актуальні питання церебро-васкулярної патології (Силабус дисципліни)
 8. Актуальні питання отохірургії (Силабус дисципліни)
 9. Методи дослідження слухової функції (Силабус дисципліни)
 10. ЕКГ в невідкладній кардіології (Силабус дисципліни)
 11. Клінічна електроенцефалографія (Силабус дисципліни)
 12. Інвазивні методи діагностики та лікування кардіологічної патології (Силабус дисципліни)
 13. Функціональна діагностика сенсорних систем (Силабус дисципліни)
 14. Основи електрофізіологічної діагностики (Силабус дисципліни)
 15. Актуальні питання патології периферичної нервової системи (Силабус дисципліни)
 16. Паліативна і хоспісна медицина (Силабус дисципліни)
 17. Маркетинг медичних послуг (Силабус дисципліни)
 18. Клінічна патфізіологія (Силабус дисципліни)
 19. Паліативна допомога і менеджмент болю (Силабус дисципліни)
 20. Теоретичні і практичні основи застосування рефлексотерапії (Силабус дисципліни)
 21. Геронтологія у загальнолікарняній практиці (Силабус дисципліни)