Меню Закрити

Клінічна складова підготовки фізичних терапевтів

Підготовка фізичних терапевтів у сучасних умовах є надзвичайно важливим аспектом. Реабілітація пацієнтів вкрай необхідна та актуальна, тому ТНМУ особливу увагу приділяє удосконаленню клінічної складової у навчанні магістрів з фізичної терапії. Нещодавно відбулося розширене засідання адміністрації університету та робочої групи з розробки освітньо-професійної програми «Фізична терапія», до складу якої входять викладачі кафедри медичної реабілітації та кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання.

Було обговорено низку питань, котрі стосувались особливостей проведення клінічного компоненту навчання, переліку практичних навичок, які необхідні для підготовки грамотного фахівця, методів оцінки та контролю, вимоги до баз практики. Особливу увагу та тривалу дискусію викликало питання ролі та функцій клінічних супервізорів у практичній підготовці, інтеграція їх у освітній процес.

Усі зміни, котрі були запропоновані, корелюються із Стандартом вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженим наказом МОН України № 791 від 05.09.2022 р. Результатом засідання було створення «Положення про проведення клінічної практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та подання його на затвердження вченою радою університету.

Крім того, було розглянуто та затверджено типовий щоденних практики для магістрів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».