Меню Закрити

У ТНМУ відбулася нарада щодо забезпечення ОПП «Парамедик»

6 квітня 2023 року відбулася нарада групи забезпечення ОПП «Парамедик», в якому взяли учать проректор з науково-педагогічної роботи, професор А.Г. Шульгай, директор НІІ медсестринства, доцент С.В.Даньчак, гарант освітньої програми «Парамедмк», професор А.А. Гудима та викладачі 24 кафедр (анатомії людини, патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною, оперативної хірургії та клінічної анатомії, медичної інформатики, мікробіології, вірусології та імунології, фізіології з основами біоетики та біобезпеки, громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, фармакології з клінічною фармакологією, загальної гігієни та екології, патологічної фізіології, екстреної та симуляційної медицини, педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін, української мови, іноземних мов, пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, внутрішньої медицини №1, інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами, психіатрії, наркології та медичної психології, дитячих хвороб з дитячою хірургією, загальної хірургії, отоларингології, офтальмології та нейрохірургії, акушерства та гінекології № 1, вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології, терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти), які забезпечують навчальний процес за освітньою програмою «Парамедик».

Під час наради професор А.Г. Шульгай наголосив на сучасних вимогах щодо акредитації освітньо-професійних програм, відповідності ліцензійним умовам професорсько-викладацького складу, надав рекомендації щодо ефективного забезпечення освітнього процесу щодо реалізації ОПП «Парамедик». Директор ННІ медсестринства, доцент С.В. Даньчак поділилася досвідом підготовки акредитаційної справи та процедури акредитації. Доповідачі дали відповіді на численні запитання учасників наради.

У свою чергу учасники наради надали пропозиції щодо кінцевих цілей, обов’язкових та вибіркових компонентів ОПП, а також програмних результатів навчання майбутніх парамедиків.

Гарант ОПП «Парамедик», професор А.А. Гудима узагальнив отриману інформацію і намітив першочергові задання, які необхідно виконати учасникам групи забезпечення ОПП «Парамедик». Серед них:

– анкетування учасників освітнього процесу щодо якості викладання обов’язкових на вибіркових компонент ОПП, змін до переліку вибіркових компонент ОПП;

– обговорення ОПП на кафедрах та внесення рекомендації щодо її вдосконалення;

– планування заходів щодо забезпечення відповідності професорсько-викладацького складу ліцензійним умовам.