Меню Закрити

Зустріч адміністрації ТНМУ зі здобувачами спеціальності «Медсестринство»

З метою покращення підготовки фахівців спеціальності «Медсестринство» ОПП «Сестринська справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти та для забезпечення дотримання академічної доброчесності під час атестації здобувачів у квітні 2023 року у змішаному форматі відбулася зустріч з проректором з науково-педагогічної роботи – Шульгаєм А.Г., проректором з наукової роботи – Кліщем І.М., дирекцією ННІ медсестринства та зі здобувачами освітньої програми.

Під час зустрічі було акцентовано увагу на вчасному, принциповому та неухильному дотриманні етапів допуску випускників до захисту кваліфікаційних робіт, озвучено терміни оформлення та підготовки документів до публічного захисту. Було зазначено, що ступінь магістра здобувається за спеціальністю «Медсестринство» освітньо-професійною програмою «Сестринська справа» і присвоюється здобувачу вищої освіти, який опанував поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань в галузі.

Відмічено важливість завершального етапу навчання, а саме публічного захисту кваліфікаційної роботи з метою отримання освітнього ступеня магістр шляхом написання самостійної науково-дослідної роботи здобувачем вищої освіти. Також під час зустрічі наголошено, що кваліфікаційна робота за рівнем та обсягом знань, умінь, інших компетентностей повинна відповідати вимогам стандарту вищої освіти та профілю освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти.