Меню Закрити

У ТНМУ відбувся перший захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «Медсестринство»

У залі засідань спеціалізованих вчених рад ТНМУ 21 квітня 2023 року відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 58.601.072 з приводу захисту дисертаційної роботи Антоніни Ціпкало «Вплив якості сну на здоров’я медичних сестер, що працюють позмінно» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «Медсестринство» з галузі знань «Охорона здоров’я» (науковий керівник – професор Марія Марущак).

Антоніна Ціпкало представила результати свого дослідження, зазначивши актуальність, наукову та практичну цінністю здобутих результатів, що полягали у зʼясуванні впливу показників якості сну на стан здоровʼя медсестер терапевтичних і хірургічних відділень, які працюють позмінно, шляхом дослідження рівня артеріального тиску, диспозиційного оптимізму та їх взаємозвʼязків з якістю сну.

В обговоренні дисертаційної роботи взяли участь:

– голова ради: доктор медичних наук, професор Інна Криницька, професор закладу вищої освіти кафедри функціональної і лабораторної діагностики Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського;

– офіційні опоненти: доктор медичних наук Ганна Ісаєва, завідувач відділу комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних захворювань ДУ «Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Малої НАМН України»; доктор медичних наук, професор Маріанна Маркова, в.о. завідувача кафедри сексології, психотерапії та медичної психології Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського національного медичного університету;

– рецензенти: доктор медичних наук, професор Ольга Денефіль, завідувач кафедри патологічної фізіології Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського; кандидат медичних наук, доцент Людмила Мазур, доцент закладу вищої освіти кафедри вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського;

– присутні на захисті: проректор з наукової роботи закладу вищої освіти, доктор біологічних наук, професор Іван Кліщ, професор кафедри функціональної і лабораторної діагностики Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського; директор навчально-наукового інституту медсестринства, кандидат медичних наук, доцент Світлана Даньчак.

На підставі прилюдного захисту дисертації члени разової спеціалізованої вченої ради ухвалили присудити Ціпкало Антоніні Іванівні ступінь доктора філософії за спеціальністю «Медсестринство» з галузі знань «Охорона здоров’я».

Антоніна Ціпкало подякувала адміністрації Тернопільського національного медичного університету за небайдужість до фаху медичної сестри та можливість здобути тут всі рівні вищої освіти, зазначивши, що пишається, що навчалася в магістратурі та аспірантурі саме в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачеського.

Підготувала гарант ОНП «Медсестринство» Марія Марущак.