Меню Закрити

Студентів медичного факультету ознайомили з основоположними аспектами навчальної програми

У період з 26 квітня по 2 травня 2023 року відбулася низка зустрічей здобувачів вищої освіти 2, 3, 4 та 5 років навчання за спеціальністю «Медицина» з гарантом освітньо-професійної програми, професором Олександрою Олещук.

Олександра Михайлівна ознайомила студентів з метою та ключовими положеннями програми. Пояснила яким чином в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського  реалізується принцип студентоцентрованості. Вона акцентувала увагу на необхідності формування у майбутнього фахівця не лише професійних компетентностей, а й так званих «soft skills» (соціальних навичок). Нагадала алгоритм реалізації індивідуальної траєкторії навчання за рахунок компонентів вільного вибору. Детально зупинилася на програмах академічної мобільності як міжнародних, так національних. Розповіла, як за допомогою офіційного сайту університету відстежувати актуальну інформацію для отримання повної інформації щодо вільної траєкторії руху здобувачів, вибору вибіркових дисциплін та програм академічної мобільності в рамках програм ЕРАЗМУС та ЕРАЗМУС+.

Гарант нагадала, що ініціативне самонавчання є індикатором вмотивованості здобувачів вищої освіти і підкреслила, що ТНМУ підтримує прагнення студентів до особистісного та професійного зростання за допомогою різноманітних онлайн- та офлайн-курсів та широких можливостей наукової роботи.

Учасники зустрічей обговорили можливості проблемно-орієнтованого навчання з науковою складовою, яке широко застосовується у ТНМУ. Як наслідок студенти можуть представити результати власних розробок на широкий загал, а кращі роботи спрямувати на участь у конкурсах студентських наукових робіт та студентському Конгресі студентів та молодих вчених, який щорічно відбувається в університеті.

Згадали і високотехнологічні можливості центру симуляційного навчання, з потужними можливостями якого студенти 3-6 курсів вже мали змогу познайомитися під час відпрацювання практичних навичок в рамках реалізації наскрізної програми з симуляційного навчання.

Гарант зазначила, що неможливо стати лікарем без клінічної складової підготовки біля ліжка хворого, тому найкращі клінічні бази міста та області, чекають на здобувачів освіти, після стабілізації ситуації в країні та закінчення воєнного стану.

Окремо зупинилися на необхідності дотримання принципів академічної доброчесності під час навчання та відповідальності за недоброчесну поведінку як з боку студентів, так і викладачів. Гарант наголосила, що у ТНМУ працює комісія з питань академічної доброчесності і надала контактні дані для звернення у разі виникнення скарг на порушення принципів академічної доброчесності. Студенти мали можливість поставити запитання гаранту, на які отримали вичерпні відповіді.

Зустріч зі здобувачами вищої освіти 2 курсу спеціальності «Медицина», освітньо-професійна програма «Лікувальна справа».

Зустріч зі здобувачами вищої освіти 3 курсу спеціальності «Медицина», освітньо-професійна програма «Лікувальна справа».

Зустріч зі здобувачами вищої освіти 4 курсу спеціальності «Медицина», освітньо-професійна програма «Лікувальна справа».

Зустріч зі здобувачами вищої освіти 5 курсу спеціальності «Медицина», освітньо-професійна програма «Лікувальна справа».