Меню Закрити

Гуртківці ТНМУ представили свої наукові доробки на конференції «Інновації у медицині та фармації»

Гуртківці кафедри патологічної фізіології ТНМУ успішно взяли участь у 93-ій науково-практичній конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Інновації у медицині та фармації», яка відбулася 28-30 квітня 2024 року  в Івано-Франківському національному медичному університеті. Однією з найактивніших учасниць заходу стала команда гуртківців кафедри патологічної фізіології ТНМУ, яка представила свої наукові доробки за поточний навчальний рік.

З актовою промовою «Механізми розвитку адреналінової кардіоміопатії у щурів, які зазнали гіподинамії та гонадектомії» виступила завідувач кафедри патологічної фізіології ТНМУ Ольга Денефіль.

У секції «Нормальна та патологічна фізіологія» представники гуртка здобули призові місця.

Дипломами І ступеня нагороджені Вікторія Мірошник та Іван Бевзюк за доповідь «Зміни поведінки щурів різної статі з посттравматичним стресовим розладом під впливом антидепресантів та нестероїдних протизапальних препаратів» (науковий керівник – професор Ольга Денефіль).

Дипломами ІІ ступеня нагороджені:

  • Софія Берегуляк, Надія Лучишин за дослідження «Психологічні особливості здобувачів вищої освіти під час воєнного стану» (науковий керівник – професор Ольга Денефіль);
  • Софія Чорній, Анастасія Бударна за доповідь «Стресостійкість здобувачів вищої освіти різних курсів навчання» (науковий керівник – професор Ольга Денефіль);
  • Софія Гомонець, Олександр Мігенько за доповідь «Зміни мікробіоти кишок у щурів різної статі при посттравматичних стресових розладах» (науковий керівник – професор Ольга Денефіль та доцент Наталія Ткачук);
  • Назар Коляса, Андрій Тарас за доповідь «Розвиток інсулінової резистентності при експериментальному неалкогольного стеатогепатиті у щурів» (науковий керівник – Катерина Юріїв).

Дипломами ІІІ ступеня нагороджені Вікторія Балк, Євгенія Мозгова, Наталія Ланова за доповідь «Вплив інозитолу на розвиток оксидативного стресу у щурів різної статі із стеатогепатозом» (науковий керівник – професор Ольга Денефіль).

Ці здобутки свідчать про високий рівень наукової роботи студентів та молодих вчених кафедри патологічної фізіології ТНМУ.

Інформацію і світлини надала Ольга Денефіль.