Меню Закрити

Третя науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійна лінгводидактика в контексті особистісної парадигми»

6-7 червня 2024 року на базі Тернопільського національного медичного університету відбулася третя науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійна лінгводидактика в контексті особистісної парадигми». Її організатори – кафедра української мови ТНМУ, Інститут української мови НАН України, Інститут соціальних наук Жешувського університету (Польща), Collegium Humanum – Головна менеджерська школа Варшавського університету менеджменту (філія у м. Жешуві, Польща).

Цьогоріч учасниками конференції стали відомі науковці українських і польських вишів: Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Західноукраїнського національного університету, Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Я. Франка, Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, Жешувського університету, а також аспіранти, вчителі ЗОШ, студенти та ліцеїсти.

Наукове зібрання відкрив проректор з науково-педагогічної роботи ТНМУ,доктор медичних наук, професор Аркадій Шульгай, який привітав учасників від імені ректора університету професора Михайла Корди, підкреслив важливість комунікаційної культури майбутніх лікарів, новаторські зміни в системі професійної підготовки фахівців.

На пленарному засіданні було заслухано низку наукових повідомлень, тематика яких засвідчує актуальність і подальшу перспективність наукових студій у царині професійної лінгвоводидактики.

Доповідь доцента кафедри української мови ТНМУ Ігоря Гаврищака «Євген Озаркевич – фундатор української медичної термінології» (у співавторстві з директором бібліотеки ТНМУ Оленою Проців) була присвячена термінологічній і термінографічній діяльності видатного галицького просвітителя, науковця, лікаря, і громадсько-культурного діяча.

На актуальності та багатоаспектності дослідження військової лексики сконцентрувала увагу учасників конференції доцент Ірина Заліпська (тема виступу – «Військова термінологія як об’єкт дослідження українських науковців»).

Доцент кафедри української мови ТНМУ Тетяна Мельник, висвітлюючи тему «Граматичні анормативи в мовленні майбутніх лікарів», наголосила на важливості володіння майбутніми лікарями культурою української мови задля досягнення успішної комунікації у фаховій діяльності.

Про особливості засвоєння української медичної термінології іншомовними здобувачами вищої освіти в процесі вивчення вибіркової дисципліни «Основи української медичної термінології» розповіла  доцент Оксана Мисик.

Цікаві доповіді презентували Ольга Царик, доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій ЗУНУ («Комунікація в умовах інформаційного суспільства») та доцент кафедри української мови ТНМУ Марта Руденко («Наратив наукового тексту. Позиція автора»).

Доцент Володимир Юкало у своєму виступі проаналізував особливості формування в здобувачів вищої медичної освіти риторичної компетенції та вказав на важливу роль навчання публіцистичному виступу.

Виступ доцента Ігоря Драча був присвячений специфіці тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК). У центрі уваги доповідача – вербально-комунікативний та логіко-аналітичний аспекти тесту.   

Важливість вивчення греко-латинських числівникових префіксів у ботанічних назвах рослин для формування професійно-термінологічної компетентності здобувачів вищої освіти висвітлила в доповіді доцент кафедри іноземних мовТНМУ Іванна Ворона.

Роздумами про місце і роль латинської мови в сучасному багатомовному й мультикультурному професійному середовищі поділився доцент кафедри іноземних мов ТНМУ Роман Коцюба.

Пропонуючи до уваги учасників конференції доповідь «Нормативність мови лікаря під час спілкування з пацієнтом», доцент кафедри української мовиТНМУ Оксана Новіцька наголосила на важливості для лікаря володіння нормами літературної мови на всіх мовних рівнях, в усній і писемній формі, уміння користуватися мовностилістичними засобами відповідно до умов і цілей спілкування.

Із прикінцевим словом до учасників конференції звернувся професор Анатолій Вихрущ. Він висловив щиру вдячність всім учасникам конференції, наголосив на важливості лінгводидактичної проблематики, що активно обговорюється на міжнародному рівні, вказав на перспективи подальших наукових студій, запросив до участі в написанні другого тому колективної монографії «Професійна лінгводидактика в контексті особистісної парадигми» .

Інформацію надав Ігор Гаврищак, світлини з архіву кафедри української мови.