Menu Close

Licenses

Інформація щодо рішень про результати розгляду заяв

Відомості про право здійснення освітньої діяльності вищими навчальними закладами та науковими установами

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі спеціальності 7.12010001 “Лікувальна справа” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Спеціаліст” галузі знань 1201 “Медицина”

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі спеціальності 8.12010001 “Лікувальна справа” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр” галузі знань 1201 “Медицина”

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.010203 “Здоров’я людини” галузі знань 0102 “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”

Інформація щодо рішень про результати розгляду заяв

Відомості про право здійснення освітньої діяльності вищими навчальними закладами та науковими установами

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі спеціальності 7.12010001 “Лікувальна справа” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Спеціаліст” галузі знань 1201 “Медицина”

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі спеціальності 8.12010001 “Лікувальна справа” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр” галузі знань 1201 “Медицина”

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.010203 “Здоров’я людини” галузі знань 0102 “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”