Hospitals and Сlinical Training Centers

Лікувально-профілактична робота є одним із головних напрямків діяльності медичного університету. Маючи потужний потенціал професорсько-викладацького складу, який складають 63 професори (19 %), 149 доцентів (36 %) та 124 асистенти (45 %), працівники клінік медичного університету суттєво покращують якісні та кількісні показники лікувально-профілактичної роботи міста та області.
Клінічні кафедри Тернопільського державного медичного університету розташовані на 17 базах лікувально-профілактичних закладів обласного та міського підпорядкування, а також м. Рівне. Більшість з клінічних баз є спеціалізованими центрами, в яких надається високо спеціалізована медична допомога населенню. До таких центрів відносяться: обласний та міський гастроентерологічний відділи; обласний та міський кардіологічний відділи; обласний ендокринологічний відділ; обласний центр клінічної імунології та алергології; обласний торакальний відділ; обласний судинний відділ; обласний нейрохірургічний відділ; відділ малоінвазивної хірургії; обласний центр мікрохірургії ока; обласний оториноларингологіний відділ; обласний неврологічний та психіатричний диспансер; обласний онкологічний диспансер; обласний протитуберкульозний диспансер; обласний центр гастроентеролії з гепатологією.
Загальна кількість ліжкового фонду складає 4330 ліжок. За спеціальностями “Лікувальна справа “, “Стоматологія“ та “Клінічна фармація“ фукціонують 35 клінічних кафедр.
На базі Тернопільської університетської лікарні функціонують кафедри:

 • Кафедра хірургії № 1 з урологією імені професора Л.Я. Ковальчука, завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Беденюк Анатолій Дмитрович тел. (0352) 27-33-50;
 • Кафедра анестезіології та реаніматології, завiдувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Олійник Олександр Валентинович тел. (0352) 27-33-41;
 • Кафедра загальної та малоінвазивної хірургії, завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Венгер Ігор Касьянович тел. (0352) 25-25-58;
 • Кафедра оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії, завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Яшан Олександр  Іванович тел. (0352) 27-33-74;
 • Кафедра хірургічної стоматології, завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Нагірний Ярослав Петрович тел. (0352) 52-72-43;
 • Кафедра внутрішньої медицини № 1, завідувач кафедри –  д-р. мед. н., проф. Пасєчко Надія Василівна тел. (0352) 42-13-56;
 • Кафедра внутрішньої медицини № 2, завiдувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Сміян Світлана Iванівна тел. (0352) 43-80-33;
 • Кафедра внутрішньої медицини № 3 завідувач кафедри –  д-р. мед. н., проф.  Мартинюк Лілія Петрівна тел. (0352) 52-75-48;
 • Кафедра загального догляду за хворими, завiдувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Господарський Ігор Ярославович тел. (0352) 430927;
 • Кафедра невідкладних станів та екстреної медичної допомоги завiдувач кафедри – д-р. мед. н. Сусла  Олександр Богданович
 • Кафедра клініко-лабораторної діагностики, завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Криницька Інна Яківна тел. (0352) 52-44-21;
 • Кафедра функціональної діагностики  та клінічної патофізіології, завідувач кафедри  к.м.н. Марущак  Марія Іванівна.
 • Кафедра фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання – завідувач кафедри Козак Дарія Володимирівна тел. (0352) 25-36-69;

На базі Тернопільської обласної комунальної дитячої клінічної лікарні розміщена:

 • Кафедра дитячих хвороб, завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Федорців Ольга Євгенівна тел. (0352) 26-90-61;
 • Кафедра дитячої хірургії, ортопедії та травматології, в. о. завідувача кафедри доц. Крицький Ігор Орестович.
 • Кафедра педіатрії №2, завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Павлишин Галина Андріївна тел. (0352) 23-23-25;

Базою кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини є обласний клінічний комунальний онкологічний диспансер. Завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Галайчук Ігор Йосипович тел. (0352) 26-82-80.

У Тернопільському обласному клінічному фтизіатричному диспансері базується курс фтизіатрії кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, завідувач курсу д-р. мед. н., проф. Грищук Леонід Андрійович тел. (0352)52-59-29.

На базі обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні розташовується кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології, завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Шкробот Світлана Іванівна тел. (0352) 43-57-74.

На базі Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги розташовані:

 • кафедра хірургії № 2 – завідувач кафедри д-р. мед. н., професор Дейкало Ігор Миколайович, тел. (0352)  25-06-47;
 • кафедра травматології та ортопедії – завідувач кафедри к. м. н. Цвях Андрій Іванович,
 • кафедра військово – польової та амбулаторної хірургії – д-р. мед. н., проф. Герасимчук Петро Олександрович,
 • кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами, завідувач кафедри д-р. мед. н, проф. Андрейчин Михайло Антонович тел. (0352) 52-47-25.

На базі Тернопільського обласного комунального  шкірно-венерологічного диспансеру розміщено курс шкірних та венеричних хвороб – завідувач курсу доц. Ковальчук Мар᾽яна Тарасівна.

На базі Тернопільської міської комунальної лікарні №2 розміщено декілька клінічних кафедр:

 • кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, завідувач кафедри д-р. мед. н, проф. Андрейчин Сергій Михайлович тел. (0352) 26-13-97;
 • кафедра первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики сімейної медицини, завідувач кафедри д-р. мед. н., професор Бабінець Лілія Степанівна тел. (0352) 26-81-55;
 • кафедра хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти, завідувач кафедри д-р. мед. н., професор Дзюбановський Ігор Якович, тел. (0352) 26-81-80;
 • кафедра терапії і сімейної медицини навчально-наукового інституту післядипломної освіти, завідувач кафедри д-р. мед. н., професор Гребеник Мар᾽ян Васильович, тел. (0352) 26-12-85;
 • кафедра акушерства та гінекології навчально-наукового інституту післядипломної освіти, завідувач кафедри д-р. мед. н., професор Бойчук Алла Володимирівна тел. (0352) 43-26-97;

Тернопільська міська комунальна лікарня № 3 є базою:

 • курсу клінічної фармакології кафедри фармакології з клінічною фармакологією, зав. курсом д-р. мед. н., проф. Шманько Володимир Васильович тел. (0352) 53-61-36;
 • кафедри клінічної фармації, завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Самогальська Олена Євгенівна, тел. (0352) 53-69-69.

На базі Тернопільського обласного перинатального центру «Мати і дитина» розташована:

 • кафедра акушерства та гінекології №1,  завідувач кафедри – д-р. мед. н., проф. Маланчук Лариса Михайлівна тел. (0352) 25-46-16;
 • кафедра акушерства та гінекології №2,  завідувач кафедри – д-р. мед. н. Геряк Світлана Миколаївна.

У Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні базується:

 • Кафедра педіатрії навчально-наукового інституту післядипломної освіти завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Банадига Наталія Василівна тел. (0352) 52-67-47;

На базі санаторію «Медобори» розташована:

 • кафедра медичної реабілітації – завідувач кафедри д-р. мед. н., проф. Мисула Ігор Романович.

На базі Комунального закладу Тернопільської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» розташована:

 • кафедра медицини катастроф і військової медицини – завідувач кафедри д.м.н., проф. Гудима Арсен Арсенович.

Діяльність клінічних кафедр регламентується “Положенням про клінічний лікувально-профілактичний заклад “ та головними лікарями лікувально-профілактичних закладів міста і області.
Клінічні лікувально-профілактичні заклади охорони здоров’я використовуються для розташування наукових і навчальних підрозділів – кафедр та лабораторій ТДМУ, а також спільної роботи по забезпеченню лікувально-діагностичного процесу, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних кадрів та впровадження в практику наукових досліджень.
Сферою спільних інтересів лікувально-профілактичної роботи ТДМУ та закладів практичної медицини є:

 • обстеження декретованих груп населення на туберкульоз, СНІД, цукровий діабет, артеріальну гіпертензію, ішемічну хворобу серця тощо;
 • розробка заходів щодо запобігання розвитку остеопеній та остеопорозів при захворюванні серцево-судинної, дихальної, травної та сечовидільної систем, а також опорно-рухового апарата;
 • розробка заходів щодо запобігання захворювань на дифтерію, вірусний гепатит, лептоспіроз тощо;
 • розробка сучасних методів лікування виразкової хвороби, гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, атеросклерозу, дитячих захворювань;
 • розробка та впровадження нових методів оперативних втручань на органах травного тракту, судинах, органах чуттів з використанням малоінвазивних технологій.                                                                                                                                                                                                                                                                                       Інформація по клінічних базах  Клінічні лікарні обласного підпорядкування
   image001image002 Клінічна база (назва установи) Ліжковий фонд Назви кафедр
  Комунальний заклад Тернопільської обласної ради «Тернопільськауніверситетська лікарня  665 Внутрішньої медицини №1
  Внутрішньої медицини №3
  Хірургії №1 з урологією імені професора Л. Я. Ковальчука
  Оториноларингології,офтальмології та нейрохірургії
  Хірургічної стоматології
  Загальногодогляду за хворими
  Анестезіології  та реаніматології
  Внутрішньої медицини № 2
  Загальної та малоінвазивної хірургії
  Клініко-лабораторної діагностики
  Невідкладної те екстреної медичної допомоги
  Функціональної діагностикита клінічної патофізіології
   image003 Комунальна установа Тернопільської обласної ради«Тернопільський обласний протитуберкульозний диспансер» 330 Курс фтизіатрії
   image004 Комунальна установа Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний клінічнийшкірно-венерологічний диспансер»  60 

   

   

  Курс шкірних та венеричних хвороб
  Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна лікарня 825 (1080 всього по області такого профілю) Неврології, психіатрії, наркології та медичної психології
   image005 Комунальна установа Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» 405 Дитячих хвороб
  Педіатрії №2
  Дитячої хірургії, травматології та ортопедії
   image006 Комунальний заклад Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний клінічнийперинатальний центр “Мати і дитина”» 195 Акушерства та гінекології №1
  Акушерства та гінекології №2
   image007 Комунальна установа Тернопільської обласної ради  «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» 265 Онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини

   

  Клінічні лікарні міського підпорядкування

    Клінічна база (назва установи) Ліжковий фонд  Назви кафедр
   image008 Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги  265  Інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами
  Військово-польової та амбулаторної хірургії
  Травматології та ортопедії з комбустіологією
  Хірургії №2
   image009 Тернопільська міськакомунальна лікарня №2  435 Пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
  Первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики сімейної медицини
  Акушерства та гінекології ННІ ПО
  Хірургії ННІ ПО
  Терапії та сімейної медицини ННІ ПО
   image010 Міська комунальна лікарня № 3 міста Тернополя 155 Курс клінічної фармакології
  Клінічної фармації
   image011 Комунальний заклад Тернопільської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»   Медицини катастроф і військової медицини
   image012 Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня 200 Педіатрії №2
  Педіатрії ННІ ПО

   

  Інші лікувально-профілактичні заклади

  Клінічна база (назва установи)   Назви кафедр
   image013 Товариство з додатковою відповідальністю  «Санаторій Медобори» 350 Медичної реабілітації
  ДЗ ВКЛ ст. ТернопільДТГО  «ЛЗ» 90  Хірургії ННІ ПО
  Терапії та сімейної медицини ННІ ПО
  Рівненська обласнаклінічна лікарня 60 (хірургічне та лапароскопічне відділення) Хірургії ННІ ПО
  Комунальний заклад Рівненської обласної ради «Обласний перинатальний центр»   Акушерства та гінекології ННІ ПО

   

  Лікувально-профілактичні заклади міського підпорядкування

   

  1. Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги
  2. Тернопільська міська комунальна лікарня №2
  3. Тернопільська міська комунальна лікарня №3
  4. Тернопільський міський комунальний заклад
  5. Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня

   

  Лікувально-профілактичні заклади обласного підпорядкування

   

  1. Тернопільський обласний  комунальний протитуберкульозний диспансер
  2. Тернопільська університетська лікарня
  3. Тернопільський обласний комунальний шкірно-венерологічний диспансер
  4. Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна лікарня
  5. Тернопільська обласна клінічна дитяча лікарня
  6. Тернопільський обласний перинатальний центр «Мати і дитина»
  7. Тернопільський обласний клінічний комунальний онкологічний диспансер

   

  Інші лікувально-профілактичні заклади

   

  1. Санаторій «Медобори»
  2. ДЗ ВКЛ ст. Тернопіль ДТГО «ЛЗ»
  3. Рівненська обласна клінічна лікарня