Меню Закрити

Лабораторія досліджень інфекційних хвороб

Адреса: вул. Шпитальна, 2, Тернопіль, 46001

Адреса: вул. Шпитальна, 2, Тернопіль, 46001
Тел.:  (0352) 25-19-66, 52-47-25.

Штат лабораторії: завідувач ЛДІХ, старший лаборант, молодший лаборант.

Лабораторія досліджень інфекційних хвороб була створена у грудні 2003 року згiдно з наказом МОЗ України та наказом ректора Тернопiльської медакадемiї.

ЛДІХ пройшла державну акредитацію та отримала Акт на право проведення вимірювань, що лежать у сфері поширення державного метрологічного нагляду. Державна акредитаційна комісія відзначила високий рівень професійності та кваліфікації персоналу лабораторії  при виконанні досліджень.

image001
 

Завiдувач лабораторiї – д.м.н.,

професор кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією .

image002
Михайло Антонович Андрейчин

Науковий консультант лабораторії  – завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією,

чл.-кор. НАМН України,

д.м.н., професор

В лабораторії проводяться такі дослідження:

  1. Імуноферментні:

–       визначення маркерів дисфункції ендотелію;

–       визначення вмісту інтерлейкінів у сироватці крові хворих;

–       визначення криптоспоридій у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та ін.

  1. Визначення показників клітинного та гуморального імунітету методом ІФА.
  2. Визначення маркерів ендотоксикозу та імунотоксикозу.
  3. Біохімічні дослідження функціонального стану печінки (AсАТ, AлАТ, лужна фосфатаза, γ-глутамін-транспептидаза, тимолова проба тощо).

Для проведення цих досліджень лабораторія має таку апаратуру: аналізатор імуноферментний фотоелектричний АІФ-Ц-01С, імуноферментний аналізатор «Sunraise» з програмою Mаgellan-4, спектрофотометр СФ-26, КФК-2-УХЛ-4.2, іономер універсальний ЕВ-74, центрифуги, термостати, аквадистилятор ДЕ-4.2, ваги (аптечна, торсійна, електронна) та ін.

image004 image003
Імуноферментний аналізатор «SUNRISE» Термошейкер PST-60HL-4

 

 

image005 Старший лаборант лабораторії Кирнична М.І. провидить визначення рівня інтерлейкінів методом ІФА

image006Напівавтоматичний біохімічний аналізатор

image007 image008

Лаборанти Кирнична М.І. та Салук М.В. проводять біохімічне дослідження крові.

В лабораторії виконуються фрагменти трьох комплексних міжкафедральних НДР, одна з яких фінансується МОЗ України («Клініко-епідеміологічне та імунологічне обґрунтування вдосконалення профілактичних і лікувальних технологій при грипі та інших гострих респіраторних вірусних інфекціях» № 0110U001824), також низки дисертаційних робіт на ступінь доктора і кандидата медичних наук.