Меню Закрити

1 курс аспірантура Медицина

  1. Основи патентознавства, інтелектуальної власності та трансферу технологій (Силабус дисципліни)
  2. Методи статистичного аналізу в наукових дослідженнях (Силабус дисципліни, Силабус дисципліни (заочна форма навчання))
  3. Біоетичні аспекти наукових досліджень (Силабус дисципліни, Силабус дисципліни (заочна форма навчання))
  4. Правовий статус субєктів медичних правовідносин (Силабус дисципліни)
  5. Сучасні інформаційні  технології у науковій діяльності (Силабус дисципліни)
  6. Академічне письмо (Силабус дисципліни)
  7. Менеджмент в охороні здоров’я (Силабус дисципліни, Силабус дисципліни (заочна форма навчання))
  8. Наукові підходи до організації та проведення доклінічних досліджень (Силабус дисципліни)
  9. Конфліктологія (Силабус дисципліни)