Відділ менеджменту наукових проектів Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України створено у жовтні 2022 р. відповідно до наказу ректора ТНМУ від 30 вересня 2022 р. № 442 «Про внесення змін в штатний розпис на 1 жовтня 2022 року».

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ
МЕНЕДЖМЕНТУ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ:

  • реалізація євроінтеграційної політики України на рівні Університету;
  •  реалізація повноважень в сфері проєктного менеджменту, залучення грантових коштів для забезпечення здійснення наукової діяльності Університету;
  • організація і координація проектної діяльності в Університеті;
  • створення сприятливих умов для участі студентів, аспірантів, докторантів і науково-педагогічних працівників Університету для участі у грантових конкурсах з метою отримання стипендій, премій, грантів;
  • здійснення адміністративної, організаційно-методичної, інформаційної, консультаційної підтримки у процесі розробки та реалізації освітніх, дослідницьких та інноваційних проектів Університету;
  • організація інформаційно-комунікаційного середовища на базі Університету щодо проектної діяльності з метою інформування наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників і студентів про можливості участі у програмах та конкурсах;
  • взаємодія Університету з міжнародними організаціями, підприємствами, установами, фондами та програмами.
Прокрутка до верху