Для Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України 2019 рік був історично особливим, адже 17 квітня 2019 року згідно Указу Президента України №146/2019 університету було присвоєно статус національного. Отримання статусу національного – це велика заслуга усього колективу університету, та водночас велика відповідальність та реальний стимул до подальшого росту, ще якіснішої та продуктивнішої діяльності як в освітньому, так і науковому процесі. Упродовж звітного року в університеті здійснювався пошук нових підходів в організації роботи всіх структурних підрозділів для провадження ефективної наукової та інноваційної діяльності, міжнародного співробітництва, вступної кампанії, забезпечення належної якості освітнього процесу, лікувально-профілактичної, соціальної та господарсько-фінансової діяльності.

ТНМУ – переможець міжнародних конкурсів, ґрантів, програм (TYT).

Erasmus+ КА2 «Розвиток потенціалу вищої освіти» (Capacity Building in the Field of Higher Education – Joint Projects):

  • Інноваційна реабілітаційна освіта – впровадження нових магістерських програм в Україні – REHAB (2019-2022 рр.). Головна мета – створення умов для роботи якісних нових магістерських програм з фізичної терапії, ерготерапії. Проєкт є актуальним у зв’язку з новітніми реформами у галузі медичної реабілітації в Україні. 
  • Нарощування академічних можливостей у галузі глобального здоров’я в регіоні Східна Європа / Центральна Азія BAСE (2020-2023 рр.). Проект спрямований на створення або модернізацію освітніх програм у галузі охорони здоров’я та навколишнього середовища, модернізацію врядування закладів вищої освіти й сприятиме зміцненню зв’язків із ЗВО України та інших країн з економічним і соціальним середовищем
  • Симуляційне навчання в медичній освіті на додипломному етапі для підвищення безпеки та якості обслуговування пацієнтів – SAFEMED (2020-2023 рр.). Цей проект передбачає розробку освітніх програм шляхом підготовки інноваційних курсів і методик та матеріальну допомогу для модернізації симуляційного центру університету.
  • Life Support Training and Dissemination for Higher Education Institutions and Community Representatives living in Military Risk Areas of Ukraine and Georgia Strand 2 «Партнерство для трансформації» – LIFESTRAND (2023-2026 рр.). Головною метою проєкту є навчання цивільного населення домедичної допомоги на територіях з підвищеним ризиком для життя, щоб люди могли у разі потреби надавати першу допомогу собі, своїй сім’ї, друзям, сусідам.
  • Відкрита наука для системи вищої освіти України Strand 3 «Структурні проєкти на підтримку реформ» – OPEN4UA (2023-2026 рр.). Проєкт сприятиме розвитку науково-орієнтованої економіки України для післявоєнного відновлення шляхом реформування системи вищої освіти. Це буде досягнуто шляхом визначення пріоритетів відкритої науки на різних рівнях: від національної політики до окремих дослідників.

У результаті виграного ґранту в рамках програми «Instrumental Access» у серпні 2020 року університет отримав велику кількість сучасного лабораторного обладнання зі США від неприбуткової організації «Seeding Labs» (Бостон).

Кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією ТНМУ представляє університет в міжнародному консорціумі «COVID Human Genetic Effort», метою якого є виявити генетичні та імунологічні основи різних клінічних форм SARS-CoV- 2 інфекції, включаючи мультисистемний запальний синдром у дітей (MIS-C), long COVID, а також розшифрувати молекулярні, клітинні та імунологічні механізми, які лежать в основі резистентності до вірусної інфекції чи захворювання, або схильності до тієї чи іншої форми важкого захворювання. За допомогою проєкту встановлено генетичну та імунологічну основу щонайменше 20% випадків критичної пневмонії, викликаної COVID-19, внаслідок вроджених помилок інтерферону I типу або наявності аутоантитіл до інтерферону I типу (Zhang Q et al. Science 2020; Bastard P. та ін. Science 2020; Bastard P. та ін. Science Immunology 2021; Asano T та ін. Science Immunology 2021). Ці відкриття вже призвели до розробки терапевтичних заходів і припускають загальні механізми розвитку захворювання (Zhang Q та ін. Nature 2022).

У 2017-2019 роках реалізовувася проекту «Імплементація моделі поєднання навчання лікарів та громадської настороженості з діагностикою первинних імунодефіцитів у дітей Тернопільської області» завдяки виграному грантові Jeffrey Modell Foundation під керівництвом завідувача кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією, професора Оксани Боярчук. Науковці кафедри активно співпрацюють з J Project спільнотою, яка об’єднує країни Центральної та Східної Європи задля покращення діагностики первинних імунодефіцитів та удосконалення надання допомоги дітям з вродженими помилками імунітету. Проф.Боярчук О.Р. є членом керівного складу J Project.

Для покращення генетичної діагностики вроджених помилок імунітету та інших захворювань налагоджена співпраця з генетичною лабораторією Єльського університету (США), а також з лабораторією 3Billion (Південна Корея). Завдяки співпраці були описані нові варіанти мутацій у дітей з рідкісними захворюваннями. Вперше в Україні було продемонстровано можливості визначення TRECs i KRECs для діагностики тяжких комбінованих імунодефіцитів та інших імунних порушень, які перебігають з Т- і В-лімфопенією.

Проєкти Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020:

  • Спільні дії спрямовані на зниження захворюваності на туберкульоз та зрівнювання доступу до медичних послуг в найбідніших і найбільш маргінальних громадах Польщі, Білорусі та України
  • Стиль життя різних соціальних і професійних груп населення та цивілізаційні загрози здоров’ю у прикордонному регіоні PL-BY-UA

Спільний проект з University of Miskolc (Hungary) – EurECAS (European Evaluation of Comportment and Addiction among Students) project.

Тернопільський національний медичний університет імені І. Горбачевського у жовтні 2019 року став членом Асоціації регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (The Association for Regional Cooperation in the Fields of Health, Science and Technology – RECOOP HST Association). Консорціум регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (RECOOP HST) було створено у 2006 році медичним центром «Cedars-Sinai» (CSMC, Лос-Анджелес, США) разом з одинадцятьма інститутами та університетами з шести країн Центральної та Східної Європи (СЕЕ). У 2012 році CSMC на базі консорціуму створив Асоціацію регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (RECOOP HST Association).

У ТНМУ продовжується робота з вивчення епідеміології, клініки та профілактики Лайм-бореліозу серед населення різних регіонів України. Проводяться клінічні і лабораторні дослідження для встановлення поширеності та захворюваності серед працівників лісових господарств, а також населення, що є частиною спільного українсько-польського проекту «Дослідження епідеміології, патогенезу, клініки та профілактики бореліозу» в рамках науково-дослідницьких проектів Європейського Союзу. Також продовжується співпраця з лабораторіями «IGeneX Inc.» і «ID-FISH Technology» (Пало Альто, США), лабораторією Інституту медицини села, що в місті Люблін (Польща) та спільне з ними дослідження збудників Лайм-бореліозу та інших трансмісивних інфекцій (анаплазмозу та бабезіозу) у кліщів, відібраних з довкілля Тернопільської області. Тернопільський національний медичний університет імені І. Горбачевського продовжує займати лідируючі позиції за результатами рейтингів «4 International Colleges & Universities» (https://www.4icu.org/ua/), Вебометричного рейтингу університетів світу (Webometrics ranking of world’s universities).

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського – потужний науковий заклад, в якому реалізована підготовка наукових кадрів шляхом навчання в магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі та докторантурі. Впродовж останніх років спостерігається позитивна динаміка із захисту дисертаційних робіт.

На даний час в університеті працює 683 викладачі (без сумісників), з них 90% мають науковий ступінь: 112 докторів наук (16%) та 500 кандидатів наук (73%). Серед науково-педагогічних працівників вчене звання професора мають 94 особи (14%), учене звання доцента – 353 особи (52%). 38 співробітників університету є членами науково-методичних комісій, координаційних рад МОН України, МОЗ України та експертних комісій МОН та МОЗ України.

Важливе значення для підготовки наукових кадрів в університеті відіграють три спеціалізовані вчені ради, у яких проводять захисти кандидатських та докторських дисертацій з 10 спеціальностей: хірургія, нормальна анатомія (медичні науки), нормальна анатомія (біологічні науки), патологічна фізіологія; акушерство та гінекологія, педіатрія, внутрішні хвороби, інфекційні хвороби, біохімія (медичні та біологічні науки).

Базою для виконання науково-дослідних робіт та дисертацій є атестовані навчально-наукові лабораторії: Центральна науково-дослідна лабораторія, Міжкафедральна навчально-дослідна лабораторія, Лабораторія мікробіологічних та паратизитологічних досліджень, Лабораторія психофізіологічних досліджень, Навчально-дослідна лабораторія фармако-технологічних досліджень. Всі засоби вимірювальної техніки, які використовуються в цих лабораторіях, проходять метрологічний контроль і повірені. Усі лабораторії підтвердили свій статус та пройшли періодичну атестацію.

У видавництвi “Укрмедкнига” щоквартально видаються 14 всеукраїнських наукових медичних журналів, 12 з яких рекомендовані як фахові видання. Усі публікації отримують міжнародний індекс цитування DOI. Журнали включені у наукометричні бази Crossref та Google Scholar. Більшість журналів індексуються міжнародними наукометричними базами Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, JournalTOCs, ROAD, DOAJ, BASE (Bielefeld Academic Search Engine). Проводиться робота по включенню журналів у інші міжнародні наукометричні бази. Видається англомовний журнал International Journal of Medicine and Medical Research.

Прокрутка до верху