Про присвоєння вченого звання

Наказ від 06.02.2017 №174 “Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам”

Наказ від 14.01.2016 №13 “Про затвердження порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

Оформлення дисертації та автореферату

Наказ від 12.01.2017 № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, 2015 р.

Оформлення цитувань, посилань та списку літератури

Методичні рекомендації з оформлення міжнародних стилів цитування та посилання в наукових роботах

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, 2015 р.

Референс менеджери

Mendeley (https://www.mendeley.com/download-desktop/)

Zotero (https://www.zotero.org/download/)

EndNote (https://endnote.com/downloads/)

Про плагіат

Рекомендації щодо запобігання академічного плагіату і його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо), 2018 р.

Підготовка автореферату

Вимоги до оформлення дисертацій і авторефератів, розроблені на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», опубліковані в «Бюлетені ВАК України» № 9-10, 2011 р.

ДСТУ 3008: 2015 Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення, 2015 р.

ДСТУ 8302:2015 Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання, 2015 р.

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Наказ від 17.10.2012 №1112 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”

Наказ МОН від 23.09.2019 №1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”

Вибір журналу для публікації

НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ

MASTER JOURNAL LIST Web of Science

MASTER JOURNAL LIST Scopus

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Index Copernicus Journal List

Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій

Наказ від 15.01.2018 № 32 “Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України”

Наказ від 06.11.2015 № 1151 “Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266”.

Наказ від 14.09.2011 № 1057 “Перелік наукових спеціальностей”

Захист дисертації

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 р. № 519 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567”

Мережа спеціалізованих вчених рад станом на 15.03.2019 р. та перелік організацій, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради

Наказ від 14.07.2015 № 758Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Щодо розміщень оголошення про захист дисертації з 1 листопада 2019 року безоплатно розміщуються на сайті МОН

Порядок повідомлення про захист дисертації для публікації у «Спецвипуску газети «Освіта України» на 2019 р. (дійсний до )

Експертиза дисертації

Прокрутка до верху