Головні канали комунікації, спрямовані на дифузію знань у науково-дослідницькій сфері:

  1. інформаційний обмін при персональних контактах на семінарах, симпозіумах, виставках та ін.;
  2. видання методичних рекомендацій, посібників, інформаційних листів тощо;
  3. навчання лікарів на робочих місцях, на курсах підвищення кваліфікації тощо;
  4. проведення наукових семінарів, симпозіумів, форумів у наукових установах та вищих навчальних закладах;
  5. розповсюдження інноваційних медичних знань шляхом включення медичних досягнень у курси лекцій для студентів вищих навчальних закладів;
  6. винахідницька та патентно-ліцензійна діяльність і т.п.

Вимоги до підготовки методичних рекомендацій, інформаційних листів та галузевих нововведень Ви знайдете у прикріплених файлах

Прокрутка до верху