Вимоги до електронної версії роботи.

  • Електронний документ в форматах *.rtf (Rich Text Format), *.doc (Word 97 – Word 2003), *.docx (Word 2007, 2010, 2013).
  • Робота завантажується в повному обсязі(одним файлом), від титульної сторінки до списку літератури, включно зі всіма додатками.

Критерії оцінки плагіату в документах.

При перевірці наукових, навчально методичних, кваліфікаційних та навчальних робіт на наявність академічного плагіату використовується така шкала оригінальності твору (у відсотках до загального об’єму матеріалу):

  • висока оригінальність, робота допускається до захисту та (або)опублікування -90-100%;
  • середня оригінальність, робота потребує доопрацювання та повторної перевірки -70-89%;
  • низька оригінальність, робота потребує доопрацювання та повторної перевірки -51-69%;
  • низька оригінальність, робота відхиляється без права подальшого розгляду -50% і менше;
  • у випадку перевидання -не менше 25%.

Термін перевірки

  • Термін перевірки залежить від об’єму роботи (від однієї доби).

Прокрутка до верху