Перелік наукової (науково-технічної) продукції (попередня назва – Реєстр галузевих нововведень), який видається Центром науково-медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, є основним документом, який регламентує процес впровадження досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я. До Реєстру включаються пропозиції, розроблені в наукових установах МОЗ та вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах, закладах післядипломної освіти, та інших установах. Дані розробки повинні бути новими, що підтверджується публікаціями та охоронними документами, пройти всі етапи досліджень та мати позитивні рецензії Головних позаштатних спеціалістів МОЗ України (за проблемою). Одним з основних показників пропозиції є її наукова новизна. На підтвердження наукової новизни необхідно надати документ про патентний захист (не більше 2-х років від отримання патенту) чи інший документ, що підтверджує новизну розробки (наприклад, для неохороноспроможних тем – публікацію у наукових виданнях, видання інформаційних листів, методичних рекомендацій).

Наказ 969.pdf

Вимоги за пунктами, які необхідно підготувати, регламентуються наказом № 969

Реєстри галузевих нововведень з 2011 року: http://ukrmedinform.com.ua/category/reyestr-novovveden/

Прокрутка до верху