Представники ТНМУ взяли участь у навчальних воркшопах в рамках проєкту «Open4UA» програми Erasmus+KA2 CBHE

23-26 квітня 2024 року представники Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського взяли участь у третьому воркшопі «Knowledge transfer» в рамках проєкту «Open4UА» на базі Університету Любляна. Захід відбувся у Центральній технічній бібліотеці міста Любляна (Central Technical Library) за сприяння Міністерства вищої освіти, науки та інновацій Словенії. Семінар став логічним продовженням попередніх заходів проєкту, які були організовані 11-15 березня 2024 року в TU Delft (Нідерланди) та ULB Brussels (Бельгія).

Проєкт «Open4UA» спрямований на розвиток та підтримку впровадження практик відкритої науки в Україні на різних рівнях, який співфінансується Європейським Союзом за програмою Erasmus+.

Тернопільський національний медичний університет на семінарах представляли професор Оксана Шевчук, доценти Катерина Козак і Мар’яна Левків та асистент Наталія Огінська.

Організатор воркшопу та координатор проєкту «Open4UA» в університеті Любляна – президент Eurodoc, професор Себастьян Даль (assist. prof. Sebastian Dahle) привітав учасників заходу та акцентував на тому, що складові успішної реформи відкритої науки у Словенії включають національне законодавство, інституційне впровадження, скоординоване навчання та підтримка, заходи фінансування і обізнаність громадськості.

Програма заходів була зосереджена на обміні досвідом реалізації політики відкритої науки в Словенії, яка передусім ґрунтується на відкритому доступі до результатів досліджень, оцінці досліджень відповідно до принципів відкритої науки, залученні громадськості до дослідницької діяльності та розвитку національної інфраструктури відкритої науки.

Директор Центральної технічної бібліотеки (Centralna tehniška knjižnica, СTK) Міро Паснік (Miro Pusnik) презентував доповідь «Три кроки впровадження відкритої науки в Словенії», які базуються на реформі Європейського дослідницького простору (ERA); реформуванні національного законодавства про наукові дослідження та інноваційну діяльність відповідно до реформи ERA; впровадження принципів відкритої науки на рівні дослідницьких організацій. Він детально розповів про проєкт «SPOZNAJ», який стосується всіх аспектів відкритої науки:

  • обмін дослідженнями згідно з принципами FAIR;
  • політики/вимоги спонсорів у Словенії та в ERA;
  • відкриті наукові публікації;
  • відповідальне управління даними досліджень;
  • відповідальні критерії оцінювання науково-дослідної роботи;
  • залучення громадськості до наукових досліджень;
  • відкритий обмін дослідженнями;
  • інфраструктура для відкритої науки;
  • етичні та авторські аспекти відкритої науки.

Під час тренінгу відбулася екскурсія по СТК, яка є інноваційною бібліотекою Університету Любляна, забезпечує доступність власних та іноземних матеріалів та джерел інформації, особливо в галузі техніки та природничих наук. Основою бібліотечних послуг є професіоналізм, якість, зручність і сучасні технології.

Учасники воркшопу мали змогу взяли участь в 11-у науково-комунікаційному семінарі у рамках «Network of Universities from the Capitals of Europe» (UNICA), який організували на базі Університету Любляна 22-24 квітня 2024 року. Серія семінарів зосереджена на обміні передовими практиками відкритої науки щодо управління академічними бібліотеками, ролі альянсів європейських університетів та реформи оцінки досліджень. Увагу спільноти привернула й доповідь українського спікера, проректора з науково-педагогічної роботи та інформатизації Національного університету «Львівська політехніка», професора Павла Жежнича щодо питань оцінки наукових досягнень на інституційному рівні «Open4UA».

Президент Eurodoc Себастьян Даль (Sebastian Dahle) зосередив свою увагу на внеску молодих науковців у реформування оцінки наукової діяльності через програми «OPUS», «SECURE» та «CoARA».

Серед запрошених спікерів воркшопу «Open4UA» виступив ректор Університету Любляна, професор Грегор Майдич (Gregor Majdic), який окреслив нові підходи оцінки наукових досліджень, а також вказав, що мета методології оцінки дослідження пов’язана з дотриманням європейських стратегій, розвитку людських ресурсів, підвищенням міжнародного визнання за допомогою міжнародних грантів.

Участь у «Open4UA workshop» взяли й представники Міністерства вищої освіти, науки та інновацій Словенії. Зокрема Іван Скубіч (Dr. Ivan Skubic) ознайомив учасників зустрічі з реформами у законодавстві Словенії, які спрямовані на розвиток відкритої науки та оцінку наукових досліджень.

Представники Словенського агентства досліджень та інновацій «ARIS» ознайомили присутніх зі своєю діяльністю. «ARIS» – це незалежна державна фінансова організація, яка виконує завдання, пов’язані з Національною програмою досліджень та розвитку, а також створенням Європейського дослідницького простору. Основна місія «ARIS» полягає в забезпеченні умов для здійснення наукових досліджень за бюджетні кошти та фінансування з інших джерел; сприянні високоякісним науковим дослідженням у Словенії та їх застосуванню; підтриманні міжнародних стандартів оцінювання в Словенії; забезпеченні прозорості організації дослідницької спільноти в Словенії; сприянні міжнародній дослідницькій співпраці; аналізі науково-дослідної діяльності та наданні експертної інформації щодо наукової політики.

Під час семінарів учасники обговорювали питання громадянської освіченості «Citizen Science», яка стосується спільного підходу до наукових досліджень і залучення осіб, які не є професійними вченими: студентів, членів різних організацій, представників певних соціальних демографічних груп, дослідників-любителів, інших зацікавлених непрофесіоналів. Це сприяє зростанню наукової грамотності соціуму.

Цікавість учасників викликав і майстер-клас щодо практичних аспектів менеджменту даних наукових досліджень у Словенії, організований національним центром «Social Science Data Archive».

Резюмувала напрацювання колег щодо політики відкритої науки в Університеті Любляни Мойца Котар (Dr. Mojca Kotar). У своїй доповіді вона зупинилася на законодавчих базисах відкритої науки в Словенії в цілому та Університеті Любляни зокрема, підходах до реформування систем оцінки наукових досліджень в університеті, розробленій університетській інфраструктурі задля провадження відкритої науки, а також вкотре окреслила роль та функцію бібліотеки як одного з важливих гарантів провадження відкритої науки. Мойца Котар (Dr. Mojca Kotar) акцентувала увагу учасників й на стратегічному плані розвитку відкритої науки в країні «Big national open science project 2023-2026», фінансованим Європейською Комісією в рамках «Recovery and Resilience Plans».

Прокрутка до верху