Меню Закрити

Освітньо-професійна програма Сестринська справа

«Освіта – найвеличніше з усіх земних благ, але тільки тоді, коли вона найвищої якості. Інакше вона абсолютно не потрібна.»

Р. Кіплінг

 

 

«Велич людини в її здатності мислити.»

Б. Паскаль

 

Гарант освітньо-професійної програми “Сестринська справа” спеціальність 223 Медсестринство галузь знань 22 Охорона здоров’я
к. мед. н. Данилевич Юлія Олегівна

danulevich@tdmu.edu.ua

Як гарант ОПП Данилевич Юлія Олегівна забезпечує належне  виконання та своєчасне оновленя освітньої програми  підготовки медичних сестер шляхом вивчення як передового вітчизняного так і світового досвідів. Окрім цього, завдяки тісній та плідній співпраці з роботодавцями у гаранта та робочої групи ОПП є достатньо інформації для забезпечення гнучкого реагування на тенденції розвитку та змін ринку надання медичних послуг як в Україні, так і закордоном.

Особлива увага приділяється індивідуальній освітній траєкторії здобувача, в основі якої лежить студентоцентрованість та має на меті максимально забезпечити персональний шлях реалізації особистісного потенціалу кожного в освіті

 

Даньчак Світлана Володимирівна, як гарант ОПП, організовує діяльність щодо впровадження, реалізації, моніторингу та регулярного перегляду освітньої програми, імплементації затвердженого стандарту із одночасним створенням сприятливих умов для поглиблення клінічних медичних знань та удосконаленням управлінських компетентностей здобувачів вищої освіти. Оскільки медсестринство в умовах сучасного темпу життя стало самостійною галуззю в системі охорони здоров’я України, відкривши медсестрам шлях до виконання медичних процедур високої складності з використанням високотехнологічного обладнання, у закладах охорони  здоров’я сформувався запит на магістрів медсестринства як управлінського, так і високопрофесійного рівня підготовки

Гарант освітньо-професійної програми “Сестринська справа” спеціальність 223 Медсестринство галузь знань 22 Охорона здоров’я
к. мед. н. Даньчак Світлана Володимирівна

danchak@tdmu.edu.ua