ТНМУ посів перше місце серед медичних вишів України у світовому рейтингу SCImago Institutions Rankings

У новій редакції світового рейтингу академічних і науково-дослідних установ SCImago Institutions Rankings (SIR) у 2024 році Тернопільський національний медичний університет посів перше місце серед медичних вишів України та четверте місце серед закладів вищої освіти нашої країни (https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher%20educ.&country=UKR&fbclid=IwAR18zyGOeeTkLWmKX0AYxGD1kH5UA8hjwY1wBh8cj5Wrr5MbgMcqxX_wgtI).

SCImago Institutions Rankings (SIR) є глобальним рейтингом наукових установ, який публікується з 2009 року дослідницькою групою SCImago, до складу якої входить низка університетів і дослідницьких установ Іспанії.

SCImago (SIR) – наукометричний рейтинг, що базується на трьох різних наборах показників.  Вони ґрунтуються на результатах досліджень, інновацій та суспільному впливі, який вимірюється за допомогою активності університетів у соціальних мережах.

Складові оцінювання дослідницької діяльності:

Normalized Impact – індикатор показує цитованість організації відносно середнього світового значення. Excellence with Leadership – частка публікацій, в яких автор ЗВО є першим автором в списку авторів. Output – кількість публікацій, індексованих в Scopus. Scientific Leadership – кількість публікацій, в яких відповідний автор належить до ЗВО. Not Own Journals – кількість публікацій науковців університету не у власних журналах. Own Journals – кількість журналів, виданих установою (видавничі послуги). Excellence – індикатор визначає частку публікацій організації, які входять в топ 10% найбільш цитованих публікацій за відповідними предметними галузями. High Quality Publications – частка журналів, опублікованих в першому квартилі (топ 25%) за відповідними предметними галузями. International Collaboration – частка публікацій у співавторстві з закордонними організаціями. Open Access – відсоток документів, опублікованих у журналах відкритого доступу або індексованих у базі даних Unpaywall. Scientific Talent Pool – загальна кількість різних авторів з установи в загальному обсязі публікації цього закладу протягом певного періоду часу.

Складові оцінювання інноваційних заходів:

Innovative Knowledge – кількість наукових публікацій з установи, цитованих в патентах. Technological Impact – відсоток наукових публікацій, наведених у патентах. Patents – кількість патентних заявок.

Складові оцінювання громадському впливу:

До уваги беруться згадки в Twitter, Facebook, блогах, новинах і коментарях (Reddit, Slideshare, Vimeo або YouTube); Mendeley – кількість документів, у яких більше одного читача у Mendeley (https://www.mendeley.com).

Inbound Links – кількість мереж (підмереж), з яких надходять вхідні посилання на веб-сайт установи.

Web size – кількість сторінок, пов’язаних з URL-адресою установи відповідно до Google (https://www.google.com).

Прокрутка до верху