Меню Закрити

Школа гаранта освітніх програм

29 березня 2023 року відбулося перше засідання школи гаранта освітніх програм під головуванням проректора з науково-педагогічної роботи, професора А.Г. Шульгая. У засіданні взяли участь гаранти: освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» – професор О.М. Олещук, освітньо-професійної програми «Стоматологія» – професор М.А. Лучинський, освітньо-професійної програми «Фармація» – доцент Г.Р. Козир, освітньо-професійної програми «Парамедик» – професор А.А. Гудима, освітньо-професійної програми «Громадське здоров’я» – професор Н.О. Теренда, освітньо-професійної програми «Сестринська справа» (бакалавр) – доцент Ю.О. Данилевич, освітньо-професійної програми «Сестринська справа» (магістр) – доцент С.В. Даньчак, освітньо-професійної програми «Фізична терапія» (бакалавр) – професор І.Р. Мисула, освітньо-професійної програми «Фізична терапія» (магістр) – доктор філософії Ю.В. Завіднюк, освітньо-наукової програми «Біологія» – професор З.М. Небесна, освітньо-наукової програми «Медсестринство» – професор М.І. Марущак, освітньо-наукової програми «Стоматологія» – професор О.В. Авдєєв; працівники відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти,  працівники навчального відділу, декани факультетів. На порядок денний було винесено питання «Обговорення результатів проведення акредитаційної експертизи у 2023 році освітньо-наукових та освітньо-професійних програм університету. Обговорення заходів, направлених на врахування пропозицій експертних груп щодо покращання забезпечення освітніх програм». Доповідали гаранти  освітніх програм. За результатами обговорення було прийнято рішення:

1. Продовжувати щорічний перегляд та модернізацію освітніх програм.

2. Збільшити набуття кількості компетентностей здобувачами за рахунок неформальної та інформальної освіти.

3. На сторінці  відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти створити опцію «Перегляд та модернізація освітніх програм», в якій передбачити для кожної освітньої програми опцію «Пропозиції внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів щодо перегляду та модернізаціїї освітніх програм» та опцію «Реалізація пропозицій внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів щодо перегляду та модернізаціїї освітніх програм»