Спеціальність 223 “Медсестринство” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, вітчизняні громадяни, термін навчання – 2 роки (денна форма навчання)

1 курс

 1. Історія медицини та медсестринства (короткий опис дисципліни)
 2. Основи доказової медицини (короткий опис дисципліни)
 3. Посттравматичний стресовий розлад (короткий опис дисципліни)
 4. Психічне здоров’я особистості в кризовому суспільстві (короткий опис дисципліни)
 5. Медсестринські теорії і процес (короткий опис дисципліни)
 6. Безпечний лікарняний простір (короткий опис дисципліни)
 7. Ріст і розвиток людини (короткий опис дисципліни)
 8. Основи харчування дітей раннього віку (короткий опис дисципліни)
 9. Основи екології і профілактичної медицини (короткий опис дисципліни)

2 курс

 1. Методологія наукової  роботи (короткий опис дисципліни)
 2. Епідеміологія (короткий опис дисципліни)
 3. Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї (короткий опис дисципліни)
 4. Аспекти клінічного акушерства і гінекології в медсестринстві (короткий опис дисципліни)
 5. Аспекти медсестринства в сімейній медицині (короткий опис дисципліни)
 6. Сучасні аспекти клінічного медсестринства в професійній патології (короткий опис дисципліни)
 7. Медсестринська етика і деонтологія (короткий опис дисципліни)
 8. Паліативна та хоспісна допомога (короткий опис дисципліни)
 9. Менеджмент і лідерство в медсестринстві (короткий опис дисципліни)